Medobčinska uprava

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
elektronski naslov :

DAVČNA ŠTEVILKA: 82002762
MATIČNA ŠTEVILKA: 2516349000
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

Naloge vodje Medobčinske uprave trenutno opravlja direktorica občinske uprave MONG, Maja Grapulin Vadjunec
Tel: 335-0-120
Soba: 9/I. nadstropje

Kontaktna oseba: Patricija Jakin
Tel: 335-0-100
E-pošta: patricija.jakin@nova-gorica.si
Soba: 24/III. nadstr.

ZAPOSLENI :

Dušan Bremec - inšpektor - vodja medobčinske inšpekcijske in medobčinske redarske službe
tel: 05/335-0-109
e-pošta:
soba: 24/III.

Mateja Štendler - inšpektorica
tel: 05/335-0-134
e-pošta:
soba: 24/III.

Vasja Vendramin - občinski inšpektor
tel: 05/335-0-213
e-pošta:
soba: 24/III.

Abel Lestan - občinski redar
tel: 05/335-0-138
e-pošta:
soba: pritličje 12

Dungov Vanja - občinska redarka
tel: 05/335-0-138
e-pošta:
soba: pritličje 12

Testen Aljoša - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: pritličje 12

Dragan Stojkovski - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: pritličje 12

Kris Berginc - občinski redar - pripravnik
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: 27

Lucija Debevc - občinska redarka - pripravnica
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: 27

 

Služba za notranjo revizijo

Vesna Mikuž - vodja Revizijske službe
tel: 05 335 0 153
e-pošta:
soba: 36