Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE NOVA GORICA

 

  1. MILOŠ PAVLICA, član
  2. ALJOŠA CEJ, član
  3. VOJKO KRŠEVAN, član
  4. ANTON BENKO, član
     

Člani nadzornega odbora v obdobju 2014-2018

Člani nadzornega odbora v obdobju 2010-2014

Člani nadzornega odbora v obdobju 2006-2010


 

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
16.02.2022Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan
16.02.2022Končno poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru proračunske postavke 09082 – izgradnja poslovno – ekonomske cone Nova Gorica Kromberk
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09.091 – samooskrba Vipavske doline
24.03.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 - investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture
24.03.2021- Končno poročilo o opravljenem nadzoru na kontu 74 – transferni prihodki državnega proračuna ter EU
19.02.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru glede smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v vrtcu Nova Gorica
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke - 10101 - prevozi učencev
1 2345