Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE NOVA GORICA

 

1. TJAŠA HAREJ PAVLICA, predsednica
2. MILOŠ PAVLICA, član
3. ALJOŠA CEJ, član
4. VOJKO KRŠEVAN, član
5. ANTON BENKO, član
 

Člani nadzornega odbora v obdobju 2014-2018

Člani nadzornega odbora v obdobju 2010 - 2014

Člani nadzornega odbora v obdobju 2006 - 2010


 

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
10.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik
19.08.2020Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
19.08.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 - investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba s toplo energijo
09.10.2019Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
09.10.2019Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke - 07.122 - nakupi zemljišč
09.10.2019Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018
08.10.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 07113 - praznična okrasitev mesta
26.09.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04002 - stroški oglaševalskih storitev
28.06.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za leto 2017 v KS Branik
16.05.2018Končno poročilo o opravljenem spošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora iz nadzorov nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016
1 234