Datum: 20.08.2022
Vir:
Rubrika:

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
25.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 06018 - drugi operativni odhodki za leto 2019
10.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik
04.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvrševanjem sklepov in predlogov Nadzornega odbora in nadzora nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018
19.08.2020Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
19.08.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 - investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba s toplo energijo
09.10.2019Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
09.10.2019Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke - 07.122 - nakupi zemljišč
09.10.2019Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018
08.10.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 07113 - praznična okrasitev mesta
26.09.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04002 - stroški oglaševalskih storitev
<< 12 345