Datum: 20.08.2022
Vir:
Rubrika:

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
16.11.2016Poročilo o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica
12.10.2016Poročilo o opraljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev - Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
31.08.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014
13.07.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015
15.07.2015Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri podeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu
02.02.2012Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev podprogram 16039001 – oskrba z vodo
02.02.2012Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Prvačina
02.02.2012Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev proračunske postavke 1402/09027
<< 1234 5