Razglašena velika požarna ogroženost na območju Mestne občine Nova Gorica

datum: 05.03.2012

kategorija: V središču

Zaradi sušnega obdobja in pogostih požarov v naravi je župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon na osnovi predloga Štaba CZ na območju Mestne občine Nova Gorica razglasil veliko požarno ogroženost, ki velja od danes, ponedeljka, 5. marca 2012, do preklica.

V času veljavnosti velike požarne ogroženosti je na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica :
- prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj,
- puščati ali odmetavati goreče in druge predmete oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar. 

Za nadziranje prepovedi kurjenja se uvede požarna straža, ki jo izvajajo:
- Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan,
- Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica,
- Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk, 
in sicer na območju požarnega sektorja, ki ga pokrivajo. 

Izvajalci izvajajo požarno stražo tako:
- da enkrat do dvakrat dnevno s gasilskim vozilom prevozijo območje požarnega sektorja, ki ga pokrivajo,
- po potrebi opozarjajo občane, ki ne upoštevajo predpisov požarne ogroženosti
- oziroma jih prijavijo organom policije ali inšpektoratu za požarno varnost,
- pregledajo in obnovijo zaraščene požarne ( gozdne ) poti na svojem območju.