Povabilo k sodelovanju v akciji OČISTIMO SLOVENIJO

datum: 20.03.2012

kategorija: V središču

V imenu Mestne občine Nova Gorica in društva Ekologi brez meja vabimo občane, da se udeležijo akcije in prispevajo svoj delež k čistejšemu in lepšemu okolju. Akcija bo potekala v soboto 24.3.2012, od 9. do 14. ure.

V akcijo se vključite tako, da se prijavite na spletni strani Društva Ekologi brez meja

http://www.ocistimo.si/Registracija.aspx

ali pridete na dan akcije na eno od zbirnih mest.

seznam zbirnih mest prostovoljcev

Dodatna zbirna mesta (ki niso na seznamu):
- KS in TD Prvačina, zbirno mesto pred dvorano, odgovorna oseba Silvana Kljun, 051678140, s.kljun@gmail.com
- CISV Slovenija, zbirno mesto pri veterinarski postaji, odgovorna oseba Urška Glavan, 031485851
- TD Nova Gorica, zbirno mesto Delpinova 10, odgovorna oseba Šuligoj Slavko, 031301590
- SLOVENSKE ŽELEZNICE, Černe Radivoj, 031 599 566

Zbirna mesta prostovoljcev bodo objavljena tudi na plakatih v krajevnih skupnostih.

Akcija je v letošnjem letu razdeljena na dve vzporedni aktivnosti in sicer na čiščenje divjih odlagališč in čiščenje okolice. Po akciji želimo na deponije odložiti čim manj odpadkov, zato jih bomo že na samih divjih odlagališčih poskusili čim več  ločiti.  Na ta način bomo zmanjšali stroške odlaganja.

Sistem barvnih vreč je narejen po modelih zabojnikov za odpadke, ki so prisotni v Sloveniji:
- črne vreče za mešane komunalne odpadke
- modre ali rumene vreče za embalažo (plastenke in pločevinke, tetrapak, vrečke) 
- zelene vreče za embalažno steklo (debelejše vrečke, da se težje strgajo)
- rdeče vreče za posebne odpadke, kot so akumulatorji, baterije, mobilni telefoni, zdravila, plastenke čistil, olj, maziv itd.

V letošnji akciji zbiramo in čistimo le komunalne odpadke. Gradbene in nevarne odpadke (salonitne plošče) pa samo evidentiramo in pustimo na mestu samem. V akciji ne čistimo podstrešij, kleti in dvorišč. Za tako čiščenje uporabite redni odvoz in akcije, ki jih med letom organizirajo komunalna podjetja ali krajevne skupnosti.

Navodila za dan akcije