Mestna občina Nova Gorica začenja z zbiranjem prijav škode zaradi posledic suše v letu 2012

datum: 05.10.2012

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica začenja z zbiranjem prijav škode 5.10.2012. Obrazci so na voljo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, na recepciji novogoriške mestne hiše ter v tajništvu Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe (soba 3, 3. nadstropje).

Na podlagi vloge Mestne občine Nova Gorica za prijavo škode po suši 2012 je Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, izdalo sklep številka 844-6/2012-308 z dne 2.10.2012 o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012.

Mestna občina Nova Gorica bo upoštevala prijave škode, ki bodo prispele na naslov Mestna občina Nova Gorica najkasneje do ponedeljka, 15.10.2012.

Prijavitelji morajo izpolniti obrazec v celoti, razen v točki »2. Ocena škode«, kjer ni potrebno izpolniti 3. stolpca (šifra) in 6. stolpca (škoda v EUR). Posebej naj bodo prijavitelji pozorni na podpise prijave na dveh označenih mestih druge strani obrazca, to je na črto nad žigom občine in na črto nad žigom izpostave. Kontaktni telefon na zgornji desni strani obrazca ni obvezen. Koristen je le za hitro obveščanje oškodovancev zaradi morebitne dopolnitve vloge. Oškodovanci, ki prijavljajo škodo na večjem številu GERK-ov, lahko podatke kot so navedeni v tabeli 2.točke prijavnega obrazca izpišejo na dodatnem listu.


Prijavitelji oddajo obrazce prijave škode v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica, soba 36, prvo nadstropje (Obrazca prijave škode ni mogoč oddati po mailu!).

Informacije oškodovanci dobijo na telefon 05 33 50 171 oziroma 05 33 50 131  ali na e-mail: .

 

Obrazec:
Obrazec za prijavo škode suša 2012