Zbiranje prijav škode po poplavah

datum: 13.11.2012

kategorija: V središču

Prijave škode zbiramo od vključno srede, 14.11.2012, do vključno ponedeljka, 26.11.2012, na naslovu: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno v sobi št. 36/I.

Na podlagi sklepa Uprave za zaščito in reševanje številka 844-17/2012-4-DGZR z dne 7.11.2012 bo Mestna občina Nova Gorica začela z zbiranjem prijav škode po poplavah, ki so prizadele kmetijska zemljišča, objekte in infrastrukturo oktobra in novembra 2012. Škodo lahko oškodovanci prijavijo na priloženih obrazcih, ki so na voljo na spletni strani občine, recepciji Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in na sedežih krajevnih skupnosti. Na obrazce naj oškodovanci pripišejo tudi telefonsko številko, na kateri bodo dosegljivi zaradi morebitnih dopolnitev prijave škode ali drugih usklajevanj.


Obrazec 1: prijavlja se škodo na kmetijskih zemljiščih
Obrazec 3: prijavlja se škodo na popolnoma uničenih objektih
Obrazec 4: prijavlja se škodo na delno poškodovanih objektih
Obrazec 5: prijavlja se škodo na infrastrukturi


Vlog v elektronski obliki (tudi skeniranih) ne sprejemamo.


Vloge naj oškodovanci podpišejo na obeh navedenih mestih. Prijavljeno škodo bo pregledala občinska komisija in upoštevala le škodo, ki so jo povzročile poplave na kmetijskih zemljiščih, objektih in infrastrukturi in presega 30% vrednosti. Nepopolno izpolnjenih vlog in nerealno prijavljenih škod komisija ne bo upoštevala.