Razmere na območju Mestne občine Nova Gorica

datum: 03.02.2014

kategorija: V središču

Štabu za civilno zaščito Mestne občine Nova Gorica je danes dopoldan skupaj z gasilci in drugimi enotami uspelo očistiti cesto do zaselka Drage pri Lokovcu in omogočiti dostop zdravstvene službe do bolne osebe v tem zaselku, odpreti cesto do zaselka Grudnica pri Čepovanu in cesto od Banjšic do Čepovana.

Enoti za zveze pa je uspelo vzpostaviti zveze med intervencijskimi enotami na terenu. Celotno območje Čepovana in Lokovca je namreč še vedno brez signala za mobilne telefone. Na domove brez električne energije na območju Čepovana in Lokovca so danes dostavili 12 agregatov in 100 litrov bencina za njihov pogon. Mestni občini so agregate pomagale zagotoviti tudi Občina Miren - Kostanjevica in Občina Brda ter Kinološko društvo Nova Gorica.

Še vedno je nekaj stanovanjskih hiš v Zgornjem Lokovcu odrezanih od sveta. Reševalci se kljub veliki nevarnosti trenutno poskušajo prebiti do njih. Reševanje še vedno ogrožajo padajoča drevesa.

Zaradi žledu je na območju Mestne občine Nova Gorica ogroženih 2500 ha gozdov, stanovanjskih in infrastrukturnih objektov ter kmetijskih zemljišč. Samo na območju Lokovca, kjer živi 287 prebivalcev,  je ogroženih 200 stanovanjskih objektov. Dodatno težavo tu predstavlja velika razseljenost stanovanjskih objektov, tako da je potrebno dostavljati veliko večje število agregatov, kot če bi bilo naselje strnjeno in bi z enim agregatom lahko oskrbeli več hiš.

Enote Štaba CZ Mestne občine Nova Gorica in gasilci so v soboto, 1. februarja, čistili cesto od Lokvi do Lazne. Ogledali so si prizadeto območje in obveščali prebivalce o ustreznem ravnanju. V nedeljo, 2. februarja, so enote CZ skupaj z gasilci odprle cesto od Lokvi do Lazne in lokalne poti do posameznih stanovanjskih hiš, čistili so lokalne ceste na območju Lokovca in dostavili 20 agregatov najbolj ogroženim prebivalcem, in sicer do tistih, do katerih so se uspeli prebiti. Največje težave je povzročal žled. Nenehno so se podirali drevesa, električni in telefonski drogovi ter tako zapirali cestišča. Ob 18. uri so z intervencijo prekinili, saj bi bilo njeno nadaljevanje zaradi teme in slabih vremenskih razmer prenevarno.
 

  led 007

  led 009

  led 011

  led 017

  led 022