Objavljeni razpisi za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja

datum: 25.02.2014

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica je objavila razpise za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja. Skupna vrednost razpisanih sredstev je 220.000 EUR.

Namenjena so za sofinanciranje nakupa opreme, inovativne projekte in za zagon novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku. Tudi v letošnjem letu del sredstev namenjamo za udeležbo naših podjetij na sejmih doma in v tujini ter za zaposlovanje brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica. Na razpis se lahko do 24. marca 2014 prijavijo podjetja s sedežem dejavnosti ali z delujočo poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica.

Vsebina razpisov