SPOROČILO ZA JAVNOST - Lahko bi bilo resno ogroženo zdravje in življenje občanov zaradi enostranskega odstopa Komunale d.d. Nova Gorica od najema odlagališča v okviru koncesijske pogodbe

datum: 15.05.2014

kategorija: V središču

Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon odločno zavrača očitke direktorja Komunale Nova Gorica d.d. Andreja Miške, da so za nastale razmere na odlagališču v Stari Gori in za težave, s katerimi naj bi se po navedbah direktorja soočala Komunala Nova Gorica d.d, krive občine ožje Goriške, o čemer so župani omenjenih občin govorili tudi na torkovem sestanku na mestni občini.

Koncesionar, Komunala Nova Gorica d.d., se je s podpisom koncesijske pogodbe zavezal tudi k izpolnjevanju obveznosti in ne samo k doseganju pravic. S podpisom pogodbe je koncesionar obenem soglašal s postopki in načini reševanja sprememb pogodbenih določil. Takšnega enostranskega odstopa koncesijska pogodba ne predvideva. Najem odlagališča pa je pogoj, da ima koncesijska pogodba za odlaganje odpadkov sploh svoj smisel.

Komunala Nova Gorica d.d. je kljub izraženemu in na osnovi pogodbenih dejstev utemeljenemu nestrinjanju mestne občine enostransko odpovedala najem odlagališča v Stari Gori, o čemer je bila Mestna občina Nova Gorica uradno sezanjena 5. maja 2014 s pošiljko, prejeto po pošti. Direktor Komunale d.d. Nova Gorica je z enostransko odpovedjo najema odlagališča obenem odpovedal tudi vse nujno potrebne monitoringe izcednih voda in zraka, pogodbo z najemodajalcem čistilne naprave na odlagališču in druge vzdrževalne pogodbe. Z oddajo odpovedi po pošti 30.4.2014 je odlagališče prepustil brez nadzora pet dni (do ponedeljka, petega maja). Takšna enostranska dejanja lahko resno ogrozijo zdravje in življenje občanov (npr. preteča nevarnost eksplozije metana, če se ne ustrezno nadzoruje bakla na odlagališču, nevarnost onesnaženja podtalnice, v kolikor bi prišlo do motnje v delovanju čistilne naprave na odlagališču ipd.). Najemodajalec čistilne naprave je direktorja komunale z dopisom 6. maja 2014 opozoril na resnost nastale situacije in posledice morebitnega nedelovanja čistilne naprave na okolje.

Zaradi enostranske opustitve dolžnega ravnanja s strani Komunale Nova Gorica d.d. na odlagališču Stara Gora, je župan Matej Arčon aktiviral Štab civilne zaščite, ki trenutno izvaja nujne interventne ukrepe na odlagališču z namenom preprečitve morebitnega onesnaženja okolja in zaščite zdravja ter varnosti okoliškega prebivalstva.

Istočasno je Mestna občina Nova Gorica, s katero ima Komunala Nova Gorica d.d. sklenjeno koncesijsko pogodbo, podala predlog sodišču glede nadaljnega postopanja.

V mestni upravi obžalujemo, da direktor Komunale Nova Gorica d.d. Andrej Miška, kot tudi sam javno navaja, ni sposoben dogovarjanja in dogovora z nobenim ob šestih županov ožje Goriške. Direktor izvaja javni pritisk na občine, pri tem pa se sklicuje na ogrožanje 150 delovnih mest delavcev Komunale Nova Gorica d.d. in na morebitne kupe smeti pred domovi občanov, kar se nam zdi  že moralno sporno. Ob vsem tem pa dalje nemoteno zaračunava položnice vsem občanom, novega predloga znižane cene z vsemi vključenimi popravki pa občinam ne predlaga. Denar občanov zanj očitno še naprej ostaja zaželena dobrina.