Za EZTS GO odobrenih 10 milijonov evrov evropskih sredstev

datum: 30.09.2014

kategorija: V središču

EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje za čezmejno povezovanje Nove Gorice, Šempetra-Vrtojbe in Gorice, s strani partnerskega programa za čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija dobilo odobrenih 10 milijonov evrov evropskih sredstev za prvo programsko obdobje. Gre za zgodovinski korak k sodelovanju naših treh mest, saj bomo s tem denarjem dobili dovolj sredstev za nov zagon obmejnih občin

Posebno pozornost bomo v prvem finančnem obdobju posvetili turističnemu razvoju območja ob reki Soči, kjer bomo zgradili novo športno - rekreativno infrastrukturo in jo povezali z že obstoječo. Na ta način bomo zaokrožili turistično in rekreativno ponudbo ob Soči, s čemer bomo omogočili zagon športnega turizma ter ustvarili nova delovna mesta.

Drugo pomembno področje je tesnejše povezovanje Italije in Slovenije na področju zdravstvene in socialne oskrbe. Poleg urejanja skupne porodniške storitve, bomo uredili tudi posebno ambulanto za predporodno obravnavo in center za naravno rojevanje. Spodbudili bomo povezovanje na področju duševnega zdravja in preko skupne službe pomagali občanom z obeh strani meje pri urejanju administrativnih postopkov na področju zdravstva in sociale