1. izredna seja mestnega sveta

datum: 25.11.2014

kategorija: V središču

V torek, 25. novembra 2014, ob 16. uri se bo na 1. izredni seji sestal Mestni svetni svet Mestne občine Nova Gorica.

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika konstitutivne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 5. novembra 2014

2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek).  


Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2014

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017

Rebalans letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG za leto 2014

Rebalans letnega načrta pridobivanja s stvarnim premoženjem MONG za leto 2014