Objavljeni razpisi v podporo podjetnikom in turističnim društvom v Mestni občini Nova Gorica

datum: 07.05.2015

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica je objavila pet razpisov, ki so namenjeni podpori podjetnikom, med njimi razpis za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka v skupni višini 450.000,00 eur. Objavljen je tudi razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v mestni občini.

Sredstva so namenjena za:

 

  • začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti (skupna višina razpisanih sredstev 103.000,00 €),
  • sofinanciranje promocijskih aktivnosti (skupna višina razpisanih sredstev 20.000,00 €),
  • spodbujanje projektov inovacij (skupna višina razpisanih sredstev 50.000,00 €),
  • zagon novih inovativnih podjetij (skupna višina razpisanih sredstev 20.000,00 €).

Mestna občina Nova Gorica bo tudi v letošnjem letu preko javnega razpisa podjetnikom, ki gradijo oziroma investirajo v mestni občini, sofinancirala plačilo komunalnega prispevka. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 450.000,00 €.

Razpisi so objavljeni na spletni strani Mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si. Razpisi so odprti do 1. junija 2015, razen Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015 (subvencioniranje plačila komunalnega prispevka), ki je odprt do 16. novembra 2015.

Objavljen je tudi Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2015. Prijavijo se lahko vsa turistična društva s sedežem v mestni občini. Rok za oddajo vlog je 25. maj 2015.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih društev z naslednjimi vsebinami:
-    promocijsko - turistična dejavnost,
-    urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
-    spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov,
-    trženje turistične ponudbe,
-    razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
-    razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,
-    organizacija in izvajanje prireditev,
-    osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
-    akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.