Informacija o bodočem humanitarnem centru v Novi Gorici

datum: 10.09.2015

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica je lani odkupila nepremičnino na Bidovčevi ulici v Novi Gorici z namenom vzpostavitve humanitarnega centra. V mestni občini se namreč že nekaj let izkazuje potreba po vzpostavitvi centra za aktivnosti namenjene socialno, materialno ali kako drugače ogroženim občanom.Vsaka dejavnost, ki je predvidena v centru, se bo odvijala v okviru izvajalca, strokovno usposobljenega za posamezno področje in torej pod ustreznim nadzorom.

 

 

Vzpostavitev humanitarnega centra v Novi Gorici je odraz potreb v našem okolju (pobude s strani strokovne javnosti, društev, nevladnih organizacij...). Gre za vzpostavitev centra, kjer bi se na enem mestu odvijale aktivnosti za občane, ko le ti zaidejo v kakršnokoli stisko.

 

Na občini smo proučili potrebe in možnosti umeščanja posameznih vsebin v ta objekt. Za vzpostavitev humanitarnega centra so predvidene naslednje faze:

1. v pritličnih prostorih (levi vhod - bivše pisarne): vzpostavitev programa dnevnega centra in programa zavetišča za brezdomne (začasna ureditev, usposobijo se obstoječi prostori na eni strani hodnika, ki bi zadoščali za začetek izvajanja programa),

2. v pritličnih prostorih (levi vhod - bivše pisarne): vzpostavitev pro bono ambulante;  pro bono ambulanta bi bila v ta del umeščena dolgoročno,

3. projektiranje celotne stavbe, ki bo natančno umestilo programe v stavbo, sledi urejanje prostorov po fazah:

- dolgoročna umestitev programa dnevnega centra in programa zavetišča za brezdomne v sedanji del samskega doma: predvidoma ureditev pisarniškega in spalnega dela v 1. nadstropju; s posegom se sprostijo pisarne na levem vhodu, pisarne se  z javnim razpisom ponudi društvom,

- vzpostavitev delilnice hrane,

- za 2. nastropje dogovori še potekajo.

 

Pridobivamo še določeno tehnično dokumentacijo in oceno stroškov začasne vzpostavitve prostorov za namen programov za brezdomce. Naš namen je, da se prostori uredijo še letos.

 

Cilj prizadevanj občine in ostalih akterjev v lokalni skupnosti (javne institucije, društva in ostale nevladne organizacije) za vzpostavitev humanitarnega centra je zagotoviti pogoje za izvajanje programov, po katerih se v našem okolju izkazuje potreba že nekaj let. Gre za zagotovitev minimalnih življenjskih pogojev (programi za brezdomce) in nudenje oblik pomoči (pro bono ambulanta, delilnica toplih obrokov....) za najranljivejše prebivalce v našem okolju, ki jih je splet življenjskih okoliščin pripeljal na rob preživetja. Vsaka dejavnost, ki se bo izvajala v humanitarnem centru,  zahteva specifično znanje, pristope in metode dela, zasleduje specifične potrebe in cilje za uporabnike posameznih programov. Vsak program bo deloval pod določenimi pogoji za vključitev (hišni red, pravila, podpisi dogovora o vključitvi v program....).