Uredili smo kolesarsko izhodišče - počivališče v športnem parku pri Kajak centru v Solkanu

datum: 19.10.2015

kategorija: V središču

Mestna občina je v okviru projekta Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije med drugim uredila kolesarsko izhodišče oziroma počivališče v solkanskem športnem parku pri Kajak centru. V ta namen so bile postavljene tri mize s pripadajočimi klopmi, pitnik, koš za ločeno zbiranje odpadkov in stojala za kolesa.

Občine Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava in Mestna občina Nova Gorica so partnerice v projektu z naslovom Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije. Nosilni partner je ICRA d.o.o. Idrija. Mestna občina je v okviru tega projekta izdelala idejno zasnovo za ureditev kolesarske steze in pešce od križišča na Ajševici pri restavraciji Mama do križišča v Ozeljanu (tri hiše). Uredila pa je tudi kolesarsko izhodišče oziroma počivališče v solkanskem športnem parku pri Kajak centru. V ta namen so bile postavljene tri mize s pripadajočimi klopmi, pitnik, koš za ločeno zbiranje odpadkov in stojala za kolesa.

Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Projekt obravnava pripravo in opremljanje kolesarskih povezav v Severni Primorski (Goriški razvojni) regiji z vidika priprave zasnove notranje povezanega omrežja z navezavami na sosednje regije in čezmejne povezave. Cilj projekta je med drugim dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega produkta ter izboljšana notranja prometna povezanost regije s kolesarskimi potmi.

V okviru projekta bo izdelana tudi zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja območja in čezmejno območje s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami.

pocivalisce 1

pocivalisce 2

pocivalisce 3