Novogoriški župan Matej Arčon se skupaj z župani sosednjih občin protestno udeležuje današnje seje Državnega zbora RS

datum: 18.11.2015

kategorija: V središču

Danes, 18.11.2015, se bodo številni župani protestno udeležili seje Državnega zbora RS z namenom, da bi opozorili na nevzdržnost financiranja lokalne samouprave, ki s tako nizko določeno višino povprečnine še dodatno siromaši občanke in občane. V Ljubljano odhajajo tudi župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon in župani sosednih občin.

Na skupni seji predsedstev Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja občin Slovenije (ZOS) in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) 16. novembra 2015 je bil sprejet sklep, da občine ne morejo pristati na ponudbo Vlade RS, da višina povprečnine v letu 2016 znaša 525 evrov na prebivalca. Za financiranje občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536 evrov na prebivalca, razlika do te vsote pa naj se, kot pravijo v omenjenih združenjih, zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. V omenjenih združenjih so mnenja, da šele v kolikor bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine.

Župani se bodo ob 10. uri najprej zbrali na novinarski konferenci v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije v Ljubljani (Šubičeva 4), sledila pa bo protestna udeležba na seji Državnega zbora RS.