Poziv župana Mateja Arčona k izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka v Mestni občini Nova Gorica

datum: 02.02.2016

kategorija: V središču

Zaradi povečane onesnaženosti zraka s prašnimi delci v zadnjih dneh župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon poziva vse občanke in občane mestne občine, zlasti na območju mesta Nova Gorica, k takemu ravnanju v korist celotne skupnosti, ki bo zmanjševalo onesnaženost zraka v mestu. Predvsem poziva vse tiste, ki za ogrevanje uporabljajo biomaso oziroma drva, da v dneh z večjo obremenjenostjo ozračja uporabljajo druge vire za ogrevanje, če le imajo to možnost, in sicer klimatske naprave, električne grelce, plin oziroma daljinsko ogrevanje.

Svetujemo tudi pogostejšo uporabo mestnega avtobusa, ki je brezplačen, namesto uporabe osebnega avtomobila, ko je to le mogoče. Izogibajo naj se nepotrebnim vožnjam z motornimi vozili.

V mestu je 77 večstanovanjskih objektov s skupno 3007 stanovanji, ki so priklopljena na daljinsko ogrevanje (vročevod/toplovod) v upravljanju javnega podjetja Kenog. Na oskrbo z zemeljskim plinom  je priklopljenih 2540 odjemnih mest (Solkan, Kromberk, Ledine, Grčna,...). Opažamo, da se je število individualnih kurišč v mestu povečalo, ker drva trenutno spadajo med cenejši energent.

Podatke o onesnaženosti zraka v Novi Gorici Mestna občina Nova Gorica objavlja na svoji spletni strani www.nova-gorica.si v aplikaciji Meteorološki in ekološki podatki od leta 2002. V zadnjih dveh letih je v aplikaciji tudi napoved za tri dni vnaprej za prašne delce in za ozon. Tu objavljeni podatki so informativne narave, ker  še ne upoštevajo referenčnega merilnika in korekcijskega faktorja. Uradne podatke s korekcijskim faktorjem objavlja ARSO na svoji spletni strani. Glede na preliminarno oceno ARSA je na postaji v Novi Gorici bilo v letu 2015 prekoračenih dnevnih koncentracij prašnih delcev 24 dni (dopustno je 35 dni). Na merilnem mestu Nova Gorica je prišlo do preseganja dopustnega števila dnevnih koncentracij prašnih delcev v letih 2005, 2006 in 2007.  V naslednjih letih pa število  preseganj ni bilo večje od dopustnega.

Naša občina glede na te podatke ni bila uvrščena med degradirana območja zaradi prašnih delcev. Vsako leto prihaja do prekoračitve dnevnih koncentracij prašnih delcev v času kurilne sezone (največ v decembru in januarju), v času nekurilne sezone pa je teh preseganj manj. Mestna občina je tudi zaradi onesnaženosti zraka pripravila v okviru dokumentov Regijska celostna prometna strategija in Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica vrsto dolgoročnih ukrepov, ki so povezana zlasti s trajnostno mobilnostjo (spodbujanja hoje, kolesarjenja, uporabe javnih prevoznih sredstev ipd.)

Dolgoročni ukrepi novogoriške občinske uprave bodo glede na klimatske spremembe in zaradi težnje po zagotavljanju kvalitetnega zraka naravnani v smeri zmanjšanja oziroma odprave individualnih kurišč v mestu.