Mestna občina Nova Gorica izbrana za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

datum: 11.08.2016

kategorija: V središču

Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno–informacijski center nevladnih organizacij so v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izbrali občino, v kateri se bo izvajal pilotni projekt skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Na razpis je prispelo devet zelo dobrih prijav, izbrana pa je bila Mestna občina Nova Gorica. Potrebe in potenciali občin za razvoj trajnostnih skupnostnih praks so veliki.

Slovenske občine so bile vabljene k prijavi interesa za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z
življenjskimi viri v občini. Rok za prijavo interesa je bil 1. julij 2016, namenjen pa je bil občinam, ki želijo razviti in podpreti skupnostne modele delovanja in ki prepoznavajo svojo vlogo skrbnika količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju.

Prijavile so se občine Ajdovščina, Idrija, Kamnik, Krško, Nova Gorica, Razkrižje, Škofja Loka, Vrhnika in Žalec. Tako število kot bogata vsebina prijav kažeta na velike potrebe in potenciale občin za razvoj skupnostnih praks.


Pilotni projekt vključuje analizo stanja v občini na področjih oskrbe s hrano in energijo, upravljanja z viri, stavb in urbanih prostorov, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti. Na podlagi analize bo pripravljen nabor predlogov za uvedbo skupnostnega upravljanja, pri čemer bodo upoštevane pravne možnosti in ovire, ki so lokalnega načaja. Na participatoren način, v sodelovanju z lokalnimi deležniki, bodo pripravljeni predlogi za tri skupnostne projekte, za katere bo izdelan načrt dela in izvedbe. Na ta način želijo izbrano lokalno skupnost okrepiti in pripraviti za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju. Takšna usmeritev odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji.

Mestna občina Nova Gorica je v svoji prijavi navedla številne aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj in so
usmerjene v napredno izboljšavo urbanega okolja ter v povezovanje mesta z zeleno okolico in reko Sočo. Kot strateški cilj, opredeljen v Trajnostni urbani strategiji, izpostavljamo usmeritev v zeleno nizkoogljično mesto. Navedli smo številne prakse, ki že potekajo, prepoznavamo pa tudi pomembnost vključevanja deležnikov in javnosti v procese odločanja. Želimo si podpore pri bolj sistematičnem pristopu k obravnavi skupnostnega upravljanja in znanje za koordinacijo tovrstnih aktivnosti in projektov. Tako predstavniki projekta kot občine se že veselimo nadaljnjega sodelovanja, ki bo pripomoglo k zagotavljanju celovite in trajne blaginje za ožjo in širšo skupnost.
 

Sporočilo za javnost - izbor občine Nova Gorica.pdf