Objavljen razpis s področja kmetijstva

datum: 12.08.2016

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016.

Odprt je do vključno 6. oktobra 2016 do 12. ure. Predmet sofinanciranja so vsebine, ki jih upravičenci izvajajo na območju  mestne občine, in sicer izobraževanja, promocija upravičencev in območja njihovega delovanja, priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih, prireditve s področja kmetijstva in podeželja, nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala. Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 12.000 evrov. Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.


Besedilo razpisa.pdf

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazec.doc