Povezovanje razvoja in promocije Bohinjske proge

datum: 13.10.2016

kategorija: V središču

        V zadnjem letu se vrstijo srečanja in pozivi k približevanju Bohinjske proge uporabnikom in njenemu vključevanju v promocijo Posočja, Goriške in tehnične dediščine nasploh. Že nekaj časa si župani ob progi prizadevajo za poglobljen dialog z vodstvom Slovenskih železnic, podanih je bilo kar nekaj predlogov za večjo prilagodljivost vlakov turistom in prebivalcem, Slovenske železnice pa so se nanje že pozitivno odzvale. Včeraj se je v Novi Gorici mudilo vodstvo Slovenskih železnic z generalnim direktorjem Dušanom Mesom na čelu in ob tej priložnosti jim je novogoriški župan Matej Arčon predstavil nove možne oblike povezovanja in sodelovanja, zlasti na področju promocije proge. Srečanja so se udeležili tudi podpredsednik Državnega zbora RS Matjaž Nemec, ki podpira prizadevanja novogoriške občine in ostalih, ki se trudijo za oživitev Bohinjske proge, ter predstavniki Operativne iniciative za Bohinjsko progo.

        V prostorih novogoriške železniške postaje je Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju z AREA57/15, Zavodom za kulturo, izobraževanje in turizem Nova Gorica ter Kulturnim domom Gorica junija letos odprl Kulturno-informacijsko stično točko, ki tako prebivalcem obeh mest kot tudi ostalim obiskovalcem nudi informacije o dogodkih in znamenitostih v obeh Goricah ter v širšem goriškem območju. Vodstvu Slovenskih železnic sta direktorica Kulturnega doma Nova Gorica Pavla Jarc in vodja Zavoda za kulturo, izobraževanje in turizem AREA57/15 Kristina Markova skupaj z županom Matejem Arčonom predstavila možnosti povezovanja na področju predstavitve  in promocije proge, saj se na novogoriški železniški postaji oblikuje pomembna turistično informativna točka na stičišču Nove Gorice in Gorice s širokim zaledjem v obeh državah.  

        Župan je ob tej priložnosti poudaril, da je mestna občina že aktivno pristopila k urejanju prostora ob železniški progi.  Na območju novogoriške železniške postaje je letos namestila lesene klopi za oddih in bolj prijetno počutje obiskovalcev. V okviru projektov Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO je v pripravi ureditev peš in kolesarske povezave na območju nekdanje meje med Kajak centrom v Solkanu in  obstoječo kolesarsko povezavo proti Rožni Dolini vključno z nadgradnjo ureditve Trga Evrope. Izvedba se načrtuje v roku treh let.  V neposredni bližini na Erjavčevi ulici je Mestna občina Nova Gorica Društvu humanistov Goriške, Zavodu Kinoatelje - Šmihel, Zavodu Kinokašča, KUD-u KREA Nova Gorica in Društvu primorskih arhitektov predala v uporabo objekt nekdanjega mejnega prehoda Carinarnico, ki je že dodobra zaživela in v njej že nastajajo nove kulturne vsebine. Gre za medkulturno središče oziroma stičišče sodobne kulture, umetnosti, zgodovine in humanistike med obema Goricama.  

        Slovenske železnice pa so prisluhnile županom in povečale kapacitete za kolesa na vlakih ter uvedle avtovlak, ki zdaj vozi tudi med železniško postajo Nova Gorica in Mostom na Soči. Avtovlak skozi bohinjski predor je sicer že povezoval Bohinjsko Bistrico s Podbrdom ter Mostom na Soči. Poleti pa so Slovenske železnice v Solkanu uredile novo železniško postajo, ki je veliko bolj dostopna in prijazna do potnikov in obiskovalcev. Tako župan Matej Arčon kot tudi predstavniki vodstva Slovenskih železnic so prepričani, da lahko le z rednim dialogom in povezovanjem prispevajo k razvoju in promociji Bohinjske proge.