Anketni vprašalnik o prometu in javnih površinah v sklopu izdelave Celostne prometne strategije

datum: 21.10.2016

kategorija: V središču

Celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim želimo zagotoviti izboljšanje prometne varnosti, zmanjšati onesnaževanje ter izboljšati privlačnost in kakovost bivalnega okolja.

Z namenom vzpostavitve trajnostnega prometnega sistema smo pripravili anketo o prilagoditvi načrtovanja prometa potrebam občanov mestne občine.

Vabimo vas, da sodelujete v anketi, s pomočjo katere bomo opredelili probleme in podali usmeritve za nadaljni prometni razvoj našega kraja. Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi strategije prometnega razvoja Mestne občine Nova Gorica. Zato vas prosimo, da rešite anketo in tako prispevate svoj delež k trajnostnemu razvoju v mestu in na podeželju. Vaše odgovore bomo zbirali do 7. novembra 2016.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

 

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/105902