Nova informacijsko-svetovalna pisarna v Novi Gorici za pomoč žrtvam nasilja

datum: 18.01.2017

kategorija: V središču

V začetku januarja letos je ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, v prostorih Skupnostnega centra na Bidovčevi ulici 4 v Novi Gorici odprl informacijsko-svetovalno pisarno za pomoč žrtvam nasilja. Prostore v Skupnostnem centru je zagotovila Mestna občina Nova Gorica, združenje je prostore prejelo v brezplačno uporabo.

Program informacijsko-svetovalne pisarne je strokovno voden in je namenjen polnoletnim posameznikom z izkušnjo psihičnega, fizičnega, ekonomskega nasilja in nasilja na delovnem mestu (mobinga). V svetovalni pisarni žrtvam nasilja nudijo naslednje oblike pomoči: psihosocialno pomoč (svetovanje, individualni in razbremenilni razgovori), zagovorništvo, opolnomočenje, spremstvo oziroma sodelovanje z drugimi institucijami, pogovor in nudenje prve pomoči po telefonu, e-pošti in socialnih omrežjih, povezovanje v lokalni skupnosti z usmeritvijo v primerne oblike pomoči ter vključitev v skupino za samopomoč žrtvam nasilja. Pisarna je odprta vsak delavnik med 9. in 15. uro, ob četrtkih pa med 12. in 18.30. Dosegljivi so tudi na telefonski številki 031 371 992 oziroma e-pošti svetovalnica.ng@sent.si.

V združenju ŠENT v informacijsko-svetovalno pisarno vabijo vse, ki v vsakdanjem življenju doživljajo nasilje in se želijo seznaniti, kako izstopiti iz kroga nasilja ali vloge žrtve oziroma si olajšati življenje ob stiku z nasiljem. Njihova pomoč je anonimna, zaupna in brezplačna.