Predsednik ZMOS-a naslednji dve leti novogoriški župan Matej Arčon

datum: 01.02.2017

kategorija: V središču

Na seji Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki je potekala v sredo, 1. februarja 2017, v prostorih Mestne občine Ptuj, je bil za naslednji dve leti za predsednika združenja imenovan novogoriški župan Matej Arčon, za podpredsednika pa župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Združenje mestnih občin Slovenije je interesno združenje na nacionalni ravni, ki zastopa interese mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Povezuje se s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini ter sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve in aplikacije znanj ter izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih ter negospodarskih javnih služb. Vanj je vključenih vseh enajst slovenskih mestnih občin, in sicer:  MO Celje, MO Koper, MO Kranj, MO Ljubljana, MO Maribor, MO Murska Sobota, MO Nova Gorica, MO Novo mesto, MO Ptuj, MO Sovenj Gradec in MO Velenje.
 

Ob izvolitvi je novi predsednik združenja Matej Arčon povedal: "Prevzem predsedovanja združenja je zame predvsem velika odgovornost, saj bom zastopal interese vseh enajstih mestnih občin v Sloveniji. Zato si bom prizadeval za dobro in konstruktivno sodelovanje združenja z vlado in ministrstvi. Ena osrednjih nalog bo zagotovo uspešna in učinkovita izpeljava mehanizma celostnih teritorialnih naložb, za katere je v Sloveniji na voljo 139 milijonov evrov evropskih sredstev. Vse mestne občine si od teh sredstev obetamo sofinanciranje pomembnih naložb za razvoj in napredek mestnih območij."

 

Seja ZMOS_1.2.2017_1-2Seja ZMOS_1.2.2017_2-2