Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5. Občinskega prostorskega načrta MONG

datum: 08.06.2017

kategorija: V središču

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica

Stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica