Navodilo in obrazec za vlogo za spremembo namembnosti zemljišč

datum: 20.06.2017

kategorija: V središču

Za nadaljevanje v letu 2013 začetega postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN2) objavljamo navodilo in obrazec za vlogo za spremembo namembnosti zemljišč.

Navodilo o obliki in vsebini vloge za utemeljevanje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/2012, št. 72/2014)

Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Mestne občine Nova Gorica


Postoptki in obrazci