Poziv k previdnosti zaradi povečane verjetnosti nastanka požarov

datum: 01.08.2017

kategorija: V središču

Štab civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica sporoča, da je zaradi daljšega sušnega obdobja in vročinskega vala zelo povečana verjetnost nastanka požarov v naravnem okolju. Takšno stanje bo trajalo najmanj do prvih izrazitih padavin. Zato svetujemo strogo previdnost pri uporabi odprtega ognja v naravnem okolju.

Da ne bi zagorelo, je potrebno upoštevati naslednje:

- prepovedano je zavreči cigaretne ogorke v naravi ali odlagati katerekoli goreče predmete, ki lahko povzročijo požar,

- pri kurjenju na piknikih je potrebno ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja, na koncu je potrebno ogenj temeljito pogasiti z vodo,

- ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim ob pojavu vetra takoj prenehati ter ogenj pogasiti z vodo,

- prepovedano je kurjenje odpadkov in vsakršno požiganje.

S previdnim in odgovornim ravnanjem lahko sami veliko pripomoremo k temu, da ne bi prišlo do požarov in s tem ogrožanja življenja ljudi, njihovega imetja in narave.