Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja 

datum: 04.08.2017

kategorija: V središču

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju ter razglasa Uprave RS za zaščito in reševanje o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon z današnjim dnem razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Mestne občine Nova Gorica.

V času veljavnosti velike požarne ogroženosti je na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica prepovedano: kuriti na prostem, kuriti kresove, požigati na območju ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, izvajati aktivnosti zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko povzročijo požar, izvajati ognjemete.

Na območju Mestne občine Nova Gorica se z jutrišnjim dnem uvede požarna straža, ki jo izvajajo Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan, Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica in Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk. Razglas velja do preklica.