Stanovalci Cankarjeve soseske vključeni v načrtovanje prenove

datum: 14.06.2018

kategorija: V središču

V Mestni občini Nova Gorica načrtujemo prenovo večjega dela javnih prostorov v Cankarjevi soseski v Novi Gorici, v proces prenove soseske pa smo vključili tudi njene stanovalce. Javni posvet in tri od predvidenih štirih srečanj s stanovalci so se že odvili, preostalo srečanje bo potekalo v ponedeljek, 18. junija. Na teh srečanjih, ki se jih je skupaj udeležilo slabih 100 stanovalcev, je bil udeležencem najprej okvirno predstavljen projekt prenove (podrobneje je bil predstavljen na nedavnem javnem posvetu), v nadaljevanju pa so bile podrobno predstavljene idejne zasnove takoimenovanih skupnostnih prostorov med stanovanjskimi bloki. Glavni cilj srečanj s stanovalci je pridobiti predloge, s katerimi bi lahko še izboljšali zasnovane idejne rešitve. Z upoštevanjem predlogov stanovalcev bodo skupnostni prostori bolje ustrezali njihovim dejanskim željam in potrebam. Le na tak način bo prenova dejansko pomenila spremembo na bolje, kar je tudi želja občinske uprave.

V prvem odzivu so stanovalci na teh srečanjih, razumljivo, naštevali probleme, s katerimi se danes soočajo ter njihove potrebe, ki do sedaj niso bile uresničene. Med drugim so opozorili na zanemarjeno zunanjo opremo, na prelivanje meteorne vode, na slabe dostope in ovire za invalide, na slabo osvetljenost na določenih delih soseske, ipd. Veliko je bilo tudi opozoril na probleme, ki jih povzročajo drevesa. Ta so v soseski seveda zelo zaželena, ne želijo si njihovega krčenja, pač pa ustrezno vzdrževanje in smotrno izbiro vrst in lokacij novih dreves, da bi  povzročala čim manj problemov. Najpogosteje izražena potreba so parkirišča. Udeleženci posvetovanj so sprejeli na znanje, da občinska uprava to ureja s celovitim načrtovanjem prometne politike v mestu in da bodo tudi glede te problematike potekala posvetovanja z javnostjo.
   

Stanovalci so v razgovoru s predstavniki projektantov in mestne občine nanizali številne konkretne predloge glede idejnih zasnov skupnostnih prostorov. Predlogi so se nanašali na primer na ureditev poti, na zasaditve dreves, na postavitve klopic in miz, prav določenih vrst igral, dodatnih luči, na ureditve za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev, itd. Poleg fizičnih vidikov prenove pa so stanovalci opozorili tudi na družbene vidike. V soseski se namreč spopadajo s problemom vandalizma, hrupa, motenja nočnega miru, itd.  Najbolj kritični so dejali celo: »Kaj nam bo skupnostni prostor, če sploh ne živimo kot skupnost! Umikamo se v lastna stanovanja in skupnega prostora ne uporabljamo.« Drugi so bili, nasprotno, mnenja, da lahko prav z dobro prenovo skupnostnih prostorov okrepimo povezanost stanovalcev. Pri tem bi morale biti v središču pozornosti potrebe otrok in mladih.
    

Na Mestni občini Nova Gorica smo z dosedanjim potekom posvetovanj zadovoljni, saj smo skozi dialog pridobili dober pregled mnenj in pogledov javnosti. Prebivalcem, ki so se udeležili dosedanjih dogodkov, se iskreno zahvaljujemo za številčno in konstruktivno sodelovanje, ostale pa vabimo, da izkoristijo še  preostale možnosti sodelovanja.  Vsi predlogi, ki so bili do sedaj zbrani, so bili zapisani in bodo v obliki poročil objavljeni na spletni strani mestne občine, v obravnavo pa jih bodo vzeli tako občinska uprava, kot projektanti.
    

Zainteresirani lahko svoje pobude in predloge pošljejo še do 8. julija 2018,  in sicer preko spletne strani MONG na povezavi  www.nova-gorica.si/cankarjeva-soseska ali pa kontaktni osebi za vključevanje javnosti MONG Mateji Simčič, tel: 030 712 550, e-pošta: .

 

20180612_201553 20180612_201958

20180612_192923 20180612_192830

20180612_192937 20180612_195352