Podpis Dodatka k dogovoru za razvoj regij za Goriško razvojno regijo

datum: 18.06.2018

kategorija: V središču

V torek, 19. junija 2018, bo župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon v vlogi predsednika Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom v Ljubljani podpisal Dodatek k dogovoru za razvoj regij za Goriško razvojno regijo. Osnovni dogovor je bil podpisan novembra 2017 in vključuje 3 regijske projekte: Vzpostavitev koridorja in modernizacija povezave 4. razvojne osi, Regijska štipendijska shema in Skupnostni center v Novi Gorici. Dodatek k dogovoru obsega 9 projektov v skupni višini 41.950.515,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 32.509.990,00 EUR iz sredstev evropske kohezijske politike. Med devetimi projekti sta dva obsežnejša, ki povezujeta več občin, in sicer:

  • projekt gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti (znotraj PN 4.4: Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti), v katerega je vključenih 8 občin (Idrija, Cerkno, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Ajdovščina). Za projekt, katerega nosilec bo Direkcija RS za investicije (DRSI), je predvidenih cca 14,5 mio EUR sofinanciranih upravičenih stroškov.
  •  projekt protipoplavne zaščite na reki Vipavi (znotraj PN 5.1. Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam), v katerega je vključenih 6 občin (Vipava, Ajdovščina, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba in Nova Gorica). Za projekt, katerega nosilec bo Direkcija RS za vode (DRSV), je predvidenih cca 6,7 mio EUR sofinanciranih upravičenih stroškov.

Dogovor obsega tudi posamične, regijsko pomembne projekte s področja gospodarstva, okoljske infrastrukture ter vodooskrbe:

1. Mestna občina Nova Gorica – 2 projekta:

  • projekt izgradnje Poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk – 1. faza (znotraj PN 3.1 Spodbujanje podjetništva),
  • Zaščita vodotoka Koren / ZBDV- ODVODNIK SOČA (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).

2. Občina Ajdovščina – 2 projekta:

  • projekt izgradnje poslovne cone Ajdovščina (faza Tale 2, faza Mirce vzhod in zahod faza Pod Železnico, faza Pod obvoznico 1 in 2 , faza Ajdovščina jug); znotraj PN 3.1 Spodbujanje podjetništva,
  • projekt hidravlične izboljšave in razširitev vodooskrbnega sistema Hubelj v Ajdovščini (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).

3. Občina Brda – 1 projekt:

  • projekt ureditve poslovne cone na Dobrovem (znotraj PN 3.1 Spodbujanje podjetništva).

4. Občina Miren – Kostanjevica – 1 projekt:

  • projekt Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).

5. Občina Renče – Vogrsko – 1 projekt:

  • projekt rekonstrukcije in novogradnje vodovodnega sistema Mrzlek (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).