Podpisali prodajno pogodbo o prenosu zemljišč za bodočo Poslovno cono Kromberk

datum: 06.08.2018

kategorija: V središču

Potem ko sta direktor družbe Projekt d.d. Vladimir Durcik in župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon v začetku letošnjega leta podpisala pismo o nameri med družbo Projekt d.d. in Mestno občino Nova Gorica o odkupu zemljišč za vzpostavitev Poslovne cone Kromberk v Novi Gorici, sta danes dopoldan naredila pomemben korak k uresničitvi te namere – podpisala sta Prodajno pogodbo o prenosu zemljišč bodoče poslovne cone na Mestno občino Nova Gorica. Na osnovi prodajne pogodbe bodo ta zemljišča prešla v občinsko last, s čimer bo mogoče začeti uresničevati enega največjih gospodarskih projektov na Goriškem v zadnjih desetletjih. Projekt bo sofinanciran s pomočjo sredstev, ki jih bo mestna občina pridobila na osnovi junija podpisanega Dodatka k dogovoru za razvoj regij za Goriško razvojno regijo. 

Poslovna cona Kromberk bo urejena na območju Nove Gorice, ki ponuja možnost razvoja podjetništva, ustvarjanja novih delovnih mest, prenosa znanj in tehnologij ter generiranja gospodarske rasti. Mestna občina bo z odkupom zemljišč in ureditvijo potrebne infrastrukture pripomogla k razvoju gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov v mestni občini in širše. Na tem območju je z občinskimi prostorskimi akti že predvidena izgradnja večnamenskih objektov za poslovne, proizvodne, obrtne, trgovske in servisne dejavnosti. Prihodnje leto bo sledilo iskanje potencialnih investitorjev, v letu 2020 pa bomo cono predvidoma v celoti komunalno opremili in predali namenu. Odkup zemljišč v višini nekaj manj kot 2 milijona evrov je financiranih iz sredstev mestne občine, samo vzpostavitev cone v višini 3 milijone evrov pa iz evropskih sredstev v okviru Dodatka k dogovoru za razvoj regij. Projekt je v celoti ocenjen na pet milijonov evrov. Bodoča Poslovna cona Kromberk bo za mesto Nova Gorica velika pridobitev, saj bo omogočila razvoj gospodarskih dejavnosti znotraj mesta zlasti ob upoštevanju, da sicer mesto zaradi naravnih danosti in že obstoječe poselitve nima možnosti večje širitve. Številni podjetniki pa si želijo tovrstne ponudbe, saj jih pesti prostorska stiska in trenutno znotraj mesta nimajo veliko možnosti za širitev dejavnosti. Župan Matej Arčon poudarja predvsem dejstvo, da bo vzpostavitev cone prinesla številna nova delovna mesta in s tem nove priložnosti za delo in življenje v Novi Gorici. Na osnovi že obstoječega povpraševanja si obeta, da bo mestni občini v prihodnjem letu uspelo pridobiti več investitorjev. 

 

Podpis pogodbe o nakupu zemljišč za Poslovno cono Kromberk, 6. avgust 2018Podpis pogodbe o nakupu zemljišč za Poslovno cono Kromberk, 6. avgust 2018