Tudi s prikazovalniki hitrosti do umirjanja motornega prometa

datum: 06.12.2018

kategorija: V središču

Letos smo v Mestni občini Nova Gorica začeli z obsežno preventivno akcijo spremljanja hitrosti motornih vozil. Pridobili smo devet novih prikazovalnikov hitrosti, nekatere smo prestavili na druge lokacije, starejše pa zamenjali z novimi. Vsi prikazovalniki, razen enega, pri katerem zaradi tehničnih pogojev to ni mogoče, so sedaj preko modema povezani v mrežo, kjer se podatki samodejno zbirajo. S spletno aplikacijo, ki je javno dostopna tudi na naši spletni strani, pa se ti podatki tudi statistično obdelajo. Na ta način pridobivamo informacije o prometu na občinskih cestah, ki so nam v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih ukrepov.

Vsake tri mesece podatke tudi podrobno pregledamo in ocenimo ustreznost obstoječih lokacij prikazovalnikov, ki jih nato po presoji bodisi prestavimo bodisi ohranimo na obstoječi lokaciji. Pri določanju lokacij smo vsakič posebej pozorni na umirjanje motornega prometa na problematičnih odsekih, na primer ob šolskih poteh, kjer tako še dodatno skrbimo za varnost otrok v cestnem prometu.

Prikazovalniki hitrosti sodijo med ukrepe Celostne prometne strategije Mestne občine Nova Gorica in so prijazna oblika preventive, ki poleg spremljanja motornega prometa prispeva k zmanjševanju hitrosti na cestah. Zato v prihodnje načrtujemo, da bi njihovo število še povečali. Trenutno jih je na območju mestne občine nameščenih štirinajst. 

 

 

Prikazovalnik hitrosti na Vojkovi uliciPrikazovalnik hitrosti na Erjavčevi ulici