Odziv župana dr. Klemna Miklaviča na napovedan sobotni dogodek veteranov in somišljenikov fašističnega odreda X MAS in sočasen shod gibanja Casa Pound v Gorici (I)

datum: 17.01.2019

kategorija: V središču

Župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič se s tem sporočilom odziva na napovedan sobotni dogodek veteranov in somišljenikov odreda X MAS ter sočasen shod gibanja Casa Pound v sosednji Gorici. Podati želi jasno in odločno obsodbo zoper naraščajočo prikrito, pa tudi neposredno promocijo ideologij, ki so sprle evropske narode in na naših tleh povzročile krivice.

»Rane, ki jih je za seboj pustilo 20. stoletje, se le počasi celijo, zato je še toliko bolj pomembno, da se odločno upremo ponovnemu oživljanju duhov preteklosti. Naša prihodnost je v sodelovanju, soustvarjanju skupnega in raznolikega kulturnega prostora, novih delovnih mest in blaginje za vse.

Tovrstne provokacije so nevarne in jih nikakor ne smemo podcenjevati. Ne smemo se prepustiti izgovoru, češ da je to le demokratično izražanje in da je potrebno spoštovati drugače misleče. Gre namreč za jasno izpodbijanje vrednot sodobne Evrope, ki je zrasla na pogorišču dveh krvavih svetovnih vojn in ki v svojih idejnih temeljih zavrača fašizem in nacizem. Toleriranje pojava in zlasti dopuščanje javnega nastopanja skupin, ki navdih črpajo iz poraženih ideologij in temnih časov naše civilizacije, je jasen dokaz, da preveč zlahka pozabljamo na krivice in grozote, ki so jih tovrstne ideologije udejanjale v preteklosti in ki so sprožile val novih krivic sovraštva in nestrpnosti.

Živimo v drugačnem svetu, pred nami so nove priložnosti in izzivi. Nova Gorica in Gorica sta kljub težavni zgodovini in številnim preteklim nesoglasjem spoznali, da ideološka razhajanja nikakor ne morejo biti vodilo in podlaga za rast ter razvoj. Danes zasledujemo načela medsebojnega spoštovanja raznolikosti in drugačnosti ter živimo v zavedanju, da je naš prostor lahko močnejši in prodornejši, če se povežemo in skupaj gradimo prihodnost. Imamo odlična izhodišča in potenciale, da postanemo avantgarda sožitja narodov in zgled nove evropske identitete.

S tem jasnim sporočilom apeliram tudi na goriške sosede, zlasti na vodstva občine in državnih ustanov. Verjamem, da bodo ravnali modro in preudarno v korist našega skupnega prostora ter skladno z vrednotami sodobne Evrope.«