Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja 

datum: 22.02.2019

kategorija: V središču

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju ter razglasa Uprave RS za zaščito in reševanje o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja je s 23. februarjem 2019 razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja tudi na območju Mestne občine Nova Gorica.

V času veljavnosti velike požarne ogroženosti je na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica prepovedano: kuriti na prostem, kuriti kresove, požigati na območju ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Razglas velja do preklica.