Občinski in državni lastniki družbe HIT za uspešen razvoj družbe

datum: 06.06.2019

kategorija: V središču

Predstavniki večjih lastnikov družbe Hit, in sicer Mestne občine Nova Gorica, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe (KAD) po današnjem delovnem srečanju v družbi Hit ugotavljajo, da se njihova pričakovanja do družbe ne razlikujejo. S ciljem uspešnega razvoja družbe Hit je treba upravi družbe zagotoviti stabilnost in jo razbremeniti pritiska menjav, ki so se dogajale ob menjavi političnih vrhov. Tako se bo vodstvo družbe lahko v miru posvetilo stabilnemu delovanju, izboljševanju poslovanja in načrtovanju nadaljnjega razvoja družbe. 

Župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič poudarja pomen družbe Hit za lokalno okolje, v katerem družba deluje in zaposluje, ter sodelovanje lastnikov družbe: »Zanimanje lastnikov za delo družbe in  sodelovanje vseh pomembnih akterjev sta nujna pogoja za dobro poslovanje družbe. Interes za uspešno delovanje družbe Hit moramo postaviti nad ideološke in strankarske delitve. Za Goriško je družba Hit ključnega pomena tako v smislu zaposlovanja kot v vlogi pomembnega nosilca razvoja turizma. Poleg vloge dobrega lastnika je mestna občina družbi Hit tudi razvojni partner tako na področju turizma kot tudi urbanega razvoja.«

»SDH kot eden izmed delničarjev družbe Hit konstruktivno sodeluje z drugimi deležniki, podpira dolgoročni razvoj skupine Hit in izvajanje aktivnosti, ki bodo zagotovile stabilnost družbe v prihodnje. SDH ocenjuje, da so pred družbo veliki izzivi pri oblikovanju strategije poslovanja v naslednjem petletnem obdobju, pri čemer bo ključno tudi zaupanje delničarjev v predstavnike organov vodenja in nadzora. SDH podpira upravo pri izvajanju ukrepov za izboljšanje poslovnih rezultatov družbe in pričakuje, da bo pripravljena strategija za prihodnje obdobje razvojno naravnana, in bodo načrtovani poslovni rezultati skladni s pričakovanji lastnikov, ki jih SDH vsako leto vključi v letni načrt upravljanja kapitalskih naložb. Družba bo tako lahko pozitivno prispevala tudi k lokalni skupnosti.« pravi Andrej Božič, član uprave Slovenskega državnega holdinga

Družba Hit je pomembna družba v portfelju Kapitalske družbe. Gregor Bajraktarević, član uprave Kapitalske družbe in predsednik nadzornega sveta družbe Hit, razlaga: »Kot lastniki skrbno spremljamo rezultate družbe Hit in aktivnosti oz. ukrepe, ki se izvajajo za izboljšanje poslovanja. Upravo družbe podpiramo pri vseh dejanjih, ki se izvajajo s ciljem nadaljnjega razvoja družbe in posledično ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov. Le dobro poslujoča družba lahko zagotovi sredstva za prenovo in nadaljnje poslovanje, s katerim lahko pozitivno vpliva na razvoj lokalnega okolja. Ne nazadnje dobri rezultati družbe predstavljajo dodano vrednost tudi za lastnike.« 
 
Vodstvo družbe Hit je na današnjem srečanju predstavnike večjih lastnikov proaktivno seznanilo z osnovnimi smernicami strategije razvoja družbe in skupine Hit, ki jo mora obravnavati še nadzorni svet, prav tako tudi plan poslovanja za leto 2019. Predsednik uprave družbe Hit Tomaž Repinc je ob tem pojasnil: »Temelji nadaljnjega razvoja družbe so postavljeni na igralniški dejavnosti z močno in raznoliko obigralniško ponudbo. Ključni koraki razvoja in stabilnega poslovanja družbe vključujejo posodobitev in diferenciacijo ključnih produktov, pri čemer bo glede na že realizirane investicije v ostalih Hitovih destinacijah prednostno obravnavana Nova Gorica, digitalizacijo in uporabo informacijskih znanj v podporo prodajnim aktivnostim ter premišljeno dezinvestiranje nepremičnin, ki ne služijo osnovni dejavnosti družbe.« 

Skupščina družbe Hit, ki je sklicana za 8. julij 2019, bo med drugim odločala tudi o imenovanju novega člana nadzornega sveta družbe Hit. Mestna občina Nova Gorica za predstavnico v nadzornem svetu družbe predlaga diplomirano pravnico in odvetnico Tino Kikelj. Pri svojem delu se ukvarja tudi s področji, ki zadevajo poslovanje in delovanje podjetij, kar ji bo nedvomno v pomoč pri opravljanju funkcije v nadzornem svetu družbe. Tina Kikelj, rojena  leta 1976 v Šempetru pri Gorici, je njeno prvo zaposlitev opravljala kot strokovna sodelavka v Državnem zboru Republike Slovenije, po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila kot pravnica v Zavarovalnici Triglav, d.d. Od leta 2010 pa je aktivna v odvetništvu, sprva kot partner v odvetniški družbi, od leta 2017 pa vodi lastno odvetniško pisarno. 

 

 

Novinarska konferenca, 6. junij 2019