31.770 m² zemljišč v Liskurju v Rožni Dolini za stanovanjsko gradnjo

datum: 14.06.2019

kategorija: V središču

Vlada RS je na včerajšnji seji odločila, da Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, po oceni tržne vrednosti odplačno prenese na Stanovanjski sklad RS za izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025. Med temi nepremičninami je tudi območje Liskurja v Rožni Dolini, ki je po OPPN-ju predvideno za stanovanjsko gradnjo. Za uvrstitev tega območja med najbolj primerne nepremičnine za prenos si je aktivno prizadeval župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič z utemeljitvijo, da ima Mestna občina Nova Gorica konkretne in vzdržne načrte oziroma vizijo urbanega razvoja, ki vključuje to območje. Prenos teh nepremičnin je predviden do konca leta 2019.

Pogovori med MO Nova Gorica in Stanovanjskim skladom RS tečejo intenzivneje zadnjih nekaj mesecev. Skupaj je bilo območje Liskurja v Rožni Dolini identificirano kot eno najustreznejših za dostopno stanovanjsko gradnjo in zelo pomembno za reševanje stanovanjske problematike v mestni občini. Po trenutnih ureditvenih aktih je na 31.770 m² zemljišč predvidenih lahko preko 170 stanovanjskih enot mešanega tipa gradnje. Na mestni občini načrtujemo, da bomo do samega prenosa zemljišč na Stanovanjski sklad RS skupaj s skladom dorekli modele uporabe stanovanjskih objektov, pri čemer bo poudarek na skupnostnem pristopu. Dogovorili bomo tudi način sodelovanja in časovnico izgradnje. Odločitev o vrsti sodelovanja zavisi tudi od cenovne komponente, pri čemer ne izključujemo sodelovanja z zasebnim partnerjem. Vsekakor pa bo mestna občina v naslednjih treh letih za reševanje stanovanjske problematike namenila znatna sredstva. Pole tega namerava mestna občina to območje urediti in ga povezati z urbanim območjem, kar predvideva gradnjo kolesarskih poti in ureditev javnega prometa.

 

 

Območje Liskur v Rožni DoliniObmočje Liskur v Rožni Dolini

Fotografije: Foto Lado