S 3729 novimi lučmi preganjamo temo z občinskih cest

datum: 18.06.2019

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru javno-zasebnega partnerstva s podjetjem Interenergo d.o.o. iz Ljubljane v prihodnjih šestih mesecih temeljito prenovila in posodobila javno razsvetljavo v Mestni občini Nova Gorica. Gre za prvi tovrstni projekt z zasebnim partnerjem, v katerega vstopa mestna občina. Danes dopoldan sta ga s podpisom pogodbe sklenila župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in direktor podjetja Interenergo d.o.o. Blaž Šterk. V sklopu 1.111.882,38 € (z DDV) vrednega projekta bo zamenjanih 3729 obstoječih svetilk z novimi varčnimi LED svetilkami, po potrebi pa bo mestna občina namestila tudi nove svetilke. Pri izbiri je občina namenila velik poudarek ustreznemu standardu svetilk, ki pomeni čim manjše svetlobno onesnaževanje. 

Koncesijska pogodba, v sklopu katere bo zasebni partner poleg same posodobitve prevzel tudi skrb za upravljanje in vzdrževanja svetilk javne razsvetljave, je sklenjena za obdobje desetih let. Celotno investicijo bo financiralo podjetje Interenergo d.o.o., kar mu bo v prihodnjih destih letih poplačano iz prihrankov na račun manjše porabe električne energije. Trenutna letna poraba električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave v mestni občini je skoraj 2,5 GWh (gigawattnih ur), po prenovi pa je ocenjena na dobrih 0,5 GWh. Odplačilna doba same investicije je nekaj manj kot pet let, po tem obdobju bo večina prihranka iz naslova manjše porabe električne energije prešla na občino. Prihranek mestne občine je na letni ravni ocenjen na 100.000 €. 

V okviru prenove bodo zamenjane vse obstoječe svetilke v mestni občini, razen na Bevkovem trgu, kjer so že LED sijalke, v Borovem gozdičku ter v Cankarjevem naselju, kjer bo posodobitev svetilk potekala v okviru projekta prenove Cankarjevega naselja. Kot je na današnjem podpisu pogodbe poudaril župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič, je bil proces do podpisa pogodbe dolgotrajen: »Ob prevzemu mandata smo temeljito pregledali projekt in preverili, ali je cenovno in kakovostno ustrezen, predvsem pa smo preverili svetlobni spekter svetilk in ustreznost glede svetlobnega onesnaževanja in vpliva na žive organizme. S prenovo želimo rešiti pereč problem težav na področju javne razsvetljave v mestni občini. Zanj smo se odločii tudi zato, ker je možna nadgradnja v smislu namestitve svetlobnih senzorjev in daljinskega nadzora. Mestna občina preverja možnosti za vstop v koncept pametnega mesta, kamor seveda sodi tudi sodobna javna razsvetljava.« 

Direktor podjetja Interenergo d.o.o. Blaž Šterk pozdravlja pobude občin, da se odločajo za smiselne projekte prihranka pri porabi električne energije: »Energetsko pogodbeništvo je koncept, pri katerem pridobita oba partnerja. Javno razsvetljavo smo uspešno prenovili v Občini Pivka, uspešnega projekta se nadejamo tudi v Mestni občini Nova Gorica.« 

 

 

Svetilka 1Svetilka 2Podpis pogodbe: župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in direktor podjetja Interenergo d.o.o. Blaž Šterk, 18. junij 2019 (foto: Mateja Pelikan)Podpis pogodbe: župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in direktor podjetja Interenergo d.o.o. Blaž Šterk, 18. junij 2019 (foto: Mateja Pelikan)

Fotografije: Mateja Pelikan