Javna parkirna mesta v Novi Gorici kmalu le še v beli barvi

datum: 25.07.2019

kategorija: V središču

Državni predpisi ukinjajo večbarvno talno označevanje parkirišč, zato bodo v ponedeljek, 29. julija 2019, Mestne storitve, javno podjetje d.o.o. v sklopu vzdrževalnih del nadaljevale z barvanjem parkirnih črt javnih plačljivih parkirnih mest. Gre za nadaljevanje izvajanja določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS 99/2015 s spremembami), ki je v veljavnosti od julija 2016. Pravilnik namreč določa, da morajo biti talne oznake parkirnih mest v beli barvi in ne več v modri, območje plačljivega prometa pa je razvidno iz vertikalne signalizacije – prometnega znaka z dopolnilno tablo.

Podjetje je obnovo talne signalizacije t. i. modrih con v belo barvo izvajalo postopno glede na stanje oznak, saj je po omenjenem Pravilnku dovoljeno prehodno obdobje, ki določa, da so največ v štirih letih od začetka veljave Pravilnika oz. ob izgubi svetlobno odbojnih lastnosti talne signalizacije (79. člen Pravilnika) lahko javna plačljiva mesta označena v modri ali beli barvi. 

Ko bodo dela zaključena, bodo vsa parkirna mesta v Novi Gorici – tako tista brezplačna kot tista plačljiva – v beli barvi. Uporabnike pozivamo, da so pozorni na vertikalno signalizacijo, tj. prometne znake z dopolnilno tablo.

 

 

Vertikalna signalizacija za plačljiva parkirna mesta v Novi GoriciVertikalna signalizacija za plačljiva parkirna mesta v Novi Gorici