Odslej luči v mestni občini ne bodo svetile celo noč s polno jakostjo

datum: 29.08.2019

kategorija: V središču

Nove svetilke, ki jih mestna občina postavlja v okviru temeljite prenove in posodobitve javne razsvetljave, ne bodo več svetile celo noč s polno jakostjo, temveč se bo osvetlitev postopno zmanjševala, proti jutri pa ponovno okrepila. Pri izbiri je občina namenila velik poudarek ustreznemu standardu svetilk, ki pomeni čim manjše svetlobno onesnaževanje. Župan dr. Klemen Miklavič poudarja, da »s prenovo rešujemo pomanjkljivosti na področju javne razsvetljave v mestni občini. To je hkrati korak v smeri pametnega mesta, kamor seveda sodi tudi sodobna, varčna, optimizirana in okolju prijazna javna razsvetljava«. 

Te dni lahko mimoidoči na terenu postopno spremljajo spremembe, ki jih prinaša nova javna razsvetljava, in med njimi opazijo pomembno novost – spreminjanje jakosti razsvetljave v nočnem času. Zaradi te novosti bo lahko občan ob vrnitvi domov v nočnem času dobil občutek, da je v njegovi ulici bolj temno kot sicer. Z namenom, da bi varčevali z energijo in v izogib nepotrebnemu osvetljevanju tekom noči, imajo namreč nove svetilke vgrajeno samodejno redukcijo. Slednje pomeni, da se jakost osvetlitve v nočnem času zmanjša oziroma deluje po naslednjem režimu (za zimski čas): do 21.30 svetilke svetijo s 100 % močjo, med 21.30 in 23.30 se svetilke zatemnijo na 50 % moči, med 23.30 in 2.30 se svetilke dodatno zatemnijo na 30 % moči, med 2.30 in 4.00 svetilke začnejo ponovno svetiti s 50 % moči, od 4.00 dalje svetilke ponovno svetijo s 100 % močjo. V poletnem času se režim delovanja zamakne za 1 uro. 

LED svetilke pomenijo občuten prihranek električne energije (preko 75 %), pri čemer je svetlobni tok usmerjen na cestišče oziroma ostale javne površine, kot so pločnik, kolesarska pot ipd. S tem dosežemo boljšo osvetljenost od obstoječe, občutno pa je zmanjšano neželeno osvetljevanje okolice (dvorišč, fasad objektov, notranjosti bivalnih prostorov). Svetlobni tok je zaradi zakonskih zahtev usmerjen navzdol in svetilke tako ne svetijo v nebo, prav tako ne osvetljujejo okolice, ampak je svetloba osredotočena zgolj na prometne površine. 

Skladno z veljavno zakonodajo svetlobno onesnaževanje z javno razsvetljavo v večji meri ni več dopustno. Po prenovi bo tovrstno onesnaževanje zmanjšano na minimum. Vgrajene bodo svetilke s temperaturo barve svetlobe 3.000 K (topla bela svetloba). Gre za barvo svetlobe z izjemno majhnim deležem modre svetlobe, ki posledično ne privablja oziroma moti nočnih živali. Prav tako pa je prijazna do človeka, saj ne moti nastajanja hormona melatonina in nima negativnih vplivov na tako imenovani cirkadiani ritem organizma (eden od bioloških ritmov organizma). Ustrezne svetilke so zelo pomembne tudi za zagotavljanje prometne varnosti. Predvsem to velja za najobčutljivejše udeležence v prometu, kot so pešci in kolesarji. 

Obstoječe stare svetilke v Mestni občini Nova Gorica so bile zelo različne (metalhalogene, visokotlačne natrijeve itd.). Zaradi svoje zasnove so povzročale znatno svetlobno onesnaževanje okolja. Prav tako  je bilo potrebno pogosto menjati pregorele sijalke. Z novimi LED svetilkami bodo površine osvetljene enovito s toplo belo barvo svetlobe, prav tako pa bodo poenoteni vgrajeni tipi svetilk. Nameščamo LED svetilke priznanega svetovnega proizvajalca Siteco – Osram, in sicer svetilke najvišjega kakovostnega razreda. Nove svetilke imajo vgrajene LED module, ki nadomeščajo klasične žarnice oz. sijalke. Poleg boljšega izkoristka (lumen/Watt), je velika prednost LED svetilk v njihovi daljši življenjski dobi, ki znaša 50.000 ur in več, v primerjavi z življenjsko dobo sijalk, ki znaša približno 10.000 ur.

 

 

Svetilka 1