Konkretni dogovori županov s predstavniki primorskih poslancev

datum: 14.10.2019

kategorija: V središču


Predlog za sestanek s komisijo za določanje strategije razvoja slovenskih železnic, priprava skupnih pripomb občin v regiji na predlog novega stanovanjskega zakona, predlog za skupni sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor na temo vodotokov in predlog za uvrstitev problematike nedokončanega železniškega vozlišča Gorica - Nova Gorica na sestanek zunanjega ministra s predsednikom Furlanije - Julijske krajine so konkretni dogovori današnjega srečanja županov Severne Primorske (Goriške razvojne) regije s predstavniki Kluba primorskih poslank in poslancev v Novi Gorici. Župan Mestne občine Nova Gorica in predsednik Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije dr. Klemen Miklavič ga je sklical z namenom, da župani primorskim poslancem v državnem zboru predstavijo temeljne razvojne prioritete regije, ki so jih župani že identificirali, in ugotovijo izzive, ki jih čakajo pri pridobivanju evropskih sredstev v naslednji perspektivi znotraj zahodne kohezijske regije. Občinam v tej regiji namreč grozi neenakost evropskega financiranja zaradi razlik med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, katere del je tudi Ljubljana in ki ostalim občinam zvišuje delež razvitosti znotraj meril za posamezno kohezijsko regijo.

Kot je na srečanju poudaril novogoriški župan dr. Klemen Miklavič, se nam v zahodni kohezijski regiji obeta dramatičen upad financiranja: "Četudi sodimo med razvite občine, to še ne pomeni, da ne potrebujemo razvojnih sredstev, ki so ključna za razvojni preboj". Pri tem ga je podprla tudi mag. Almira Pirih, direktorica Posoškega razvojnega centra, saj bi po njenih besedah posledice pomanjkanja razvojnih sredstev v zahodni Sloveniji čutili vsi v državi. Župan Miklavič pri tem prepoznava vlogo primorskih poslancev, ki lahko pripomorejo k temu, da se to ne zgodi. Miklavič je bil jasen, da si nihče v naši regiji ne želi tako asimetričnega razvojnega financiranja. Kot je še poudaril, "smo v regiji razvojni usmerjeni, imamo vizijo in načrte, vendar potrebujemo železnice in ceste. Ne prosimo za miloščino, od države pa pričakujemo predvsem infrastrukturno ogrodje, na katerem lahko gradimo gospodarski razvoj, turizem in stanovanja. Za našo regijo je ključna podpora gospodarskim razvojnim osem, in sicer na relaciji Nova Gorica - Ajdovščina in na relaciji Tolmin - Idrija." Vzpostaviti bi morali sodobno železniško povezavo med Novo Gorico in Ajdovščino, ki je povezana z železniškim vozliščem med Novo Gorico in Gorico ter vlagati v Bohinjsko železnico. Prav iz naslova zahteve županov po razvoju sodobnih železniških povezav, ki vključuje tudi dokončanje vozlišča med obema Goricama, so se s predstavniki poslancev dogovorili, da jim bodo pomagali pri uvrstitvi te točke na že načrtovano srečanje slovenskega zunanjega ministra s predsednikom dežele Furlanije - Julijske krajine, ki bo potekalo še v tem mesecu. Obenem so poslancem predlagali, da bi se sestali s komisijo, ki oblikuje strategijo razvoja železnic in na katerem želijo vanjo kot prioriteto uvrstiti modernizacijo železniške povezave naše regije z ostalo državo in Italijo. Župan Občine Tolmin Uroš Brežan je sicer pohvalil dosedanja vlaganje države v infrastrukturo na 4. razvojni osi, vendar potrebe še vedno ostajajo velike, zlasti na povezovanju krajev v Posočju z Gorenjsko. Potrebna prenove je tudi cestna povezava po Soški dolini.
Župani so izpostavili tudi problematiko financiranja občin. Kot ugotavljajo vsi po vrsti, se veča obseg nalog, ki jih država dodeljuje občinam. To povečanje obsega nalog pa ni podprto z ustreznim financiranjem. Župani imajo težave zlasti na področju financiranja osnovnih šol, vrtcev, šolskih prevozov, komunalne infrastrukture in vzdrževanja cest. Župan Idrije Tomaž Vencelj je tako izpostavil izjemno visoke stroške zimskega pluženja in vzdrževanja cest v njegovi občini, ki v veliki meri potekajo po gorskem terenu. 

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin je ob tem poudaril, da si župani želijo ustreznega načina financiranja tudi za večje regijske centre. Obenem je opozoril na dolgotrajne birokratske postopke na državni ravni, ki upočasnjujejo realizacijo projektov.

Župan Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk je izpostavil željo, da bi poslanci skušali pomagati pri tem, da bi republiški stanovanjski sklad več investiral v stanovanja v ostalih predelih Slovenije in ne samo v Ljubljani. Ob tem je izpostavil pogoj, ki ga imajo občine, in sicer visok delež sofinanciranja teh stanovanj, kar pa pogosto ne zmorejo. Poslanec Robert Pavšič je župane seznanil z možnostjo podajanja pobud na predlog novega stanovanjskega zakona, zato so se župani dogovorili, da se bodo na regijski ravni poenotili glede teh pobud, ki jih bodo potem posredovali v Ljubljano.
Župani so se s poslanci dogovorili tudi, da bodo organizirali sestanek z ministrom za okolje in prostor na temo poplavne varnosti, saj imajo občine v regiji velike težave s poplavljanjem Idrijce, Vipave in Soče. 
Župana Občine Brd Franc Mužič in Občine Idrija Tomaž Vencelj pa sta posebej izpostavila težave njunih občin s pomanjkanjem sredstev za obnovo kulturne dediščine, s čemer se soočajo tudi v ostalih občinah. Pri tem župani računajo na kulturni evro. Župani so se dogovorili, da bodo na regijski ravni pripravili seznam prioritetnih vlaganj na tem področju.
Kot je uvodoma pojasnil predsednik Kluba primorskih poslank in poslancev Marko Bandelli, se predstavniki kluba udeležujejo sestankov na posameznem območju, ki jih skličejo bodisi občine ali posamezne institucije, društva in klubi. Gre za neformalni in nepolitični organ, kjer poslanci različnih strank stopijo skupaj za uresničevanje regijskih izzivov oziroma za pomoč pri problemih, ki obstanejo na redni poti reševanja med lokalnim in državnim nivojem. Današnjega srečanja so se poleg predsednika kluba Marka Bandellija udeležili še primorski poslanci Danijel Krivec, Robert  Pavšič, Gregor Perič in Vojko Starović. Poslanci so se z župani dogovorili za pripravo tematskih srečanj tudi v prihodnje.
 

Srečanje s poslanci; Foto: Foto Lado

Srečanje s poslanci; Foto: Foto Lado