Podpisana pogodba za izgradnjo brvi čez reko Sočo

datum: 17.10.2019

kategorija: V središču

Pogodba za izgradnjo brvi čez Sočo, ki je namenjena tako pešcem kot kolesarjem, je bila z izvajalcem del, družbo Kolektor CPG d.o.o, podpisana v Kajak centru v Solkanu v navzočnosti županov treh občin ustanoviteljic Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, in sicer novogoriškega župana dr. Klemena Miklaviča, goriškega župana Rodolfa Ziberne in župana Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milana Turka, ter predsednika EZTS GO Mateja Arčona. 


Novogoriški župan dr. Klemen Miklavič je ob podpisu pogodbe povedal: "Mestna občina Nova Gorica je ponosna ustanoviteljica EZTS GO. To je projekt, ki prinaša upanje, vizijo in konkretne cilje za našo regijo ter ima zelo velike priložnosti za razvoj. Skupaj smo namreč veliko močnejši, kot smo individualno po posameznih občinah. Združenje nam je pri tem povezovanju v veliko pomoč. Odslej bomo lahko na terenu začeli spremljati uresničevanje projekta. Soča z brvjo pridobiva tromostovje, obenem pa poleg cestnega in železniškega tudi kolesarsko omrežje. Naj bo to simbol trajnostne mobilnosti v naši občini. Brv namreč simbolizira tudi to, da želimo našo regijo narediti čisto in zeleno. Pred nami je priprava novega cikla projektov, čaka nas novo obdobje. Zaznamovano bo zlasti z gospodarskimi in infrastrukturnimi izzivi, pa tudi z urbanističnimi in kulturnimi."  


Goriški župan Rodolfo Ziberna je poudaril, da tri občine načrtujejo skupno prihodnost: "Naloga županov je oblikovanje tistih potez, ki bi kar najbolje pritegnile investicije v regijo." Šempetrski župan Milan Turk pa je poleg infratrukturnega izpostavil tudi turistični pomen tovrstnih projektov, kot je izgradnja brvi: "Brv povezuje dva bregova reke, kar simbolično povezuje ljudi, omogoča prehod in zbliževanje. Predsednik EZTS GO Matej Arčon pa je spomnil, da je bila prehojena pot umeščanja projekta v prostor in pridobivanja sredstev veliko daljša, kot bo sedaj sama izvedba. Zahvalil se je vsem trem županom in vsem ostalim, ki so prepomogli k uresničevanju projekta. 


Brv čez Sočo, ki bo južno od Kajak centra v Solkanu postavljena na višini 73 metrov nad reko, dolga pa bo 120 metra, predstavlja najobsežnejši infrastrukturni zalogaj projekta Isonzo-Soča, v okviru katerega je predvidena izgradnja skupne čezmejne mreže kolesarskih in pešpoti vzdolž reke Soče ter ob državni meji od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. EZTS GO je kot italijanska pravna oseba javnega prava za izvedbo del objavila razpis v Sloveniji po slovenski zakonodaji. S tem so postali prva italijanska pravna oseba, ki je objavila razpis v Sloveniji v skladu s slovensko zakonodajo. Podpis pogodbe za izgradnjo brvi čez Sočo za pešce in kolesarje tako pomeni tudi premostitev pravne in administrativne ovire med državama. Projekt Isonzo-Soča se bo zaključil leta 2021, zanj pa so pridobljena finančna sredstva v višini 5 milijonov evrov. 


EZTS GO so leta 2011 ustanovile Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba z namenom opredelitve in reševanja skupnih izzivov, ki bodo lahko prispevali k povečanju konkurenčnosti in privlačnosti čezmejnega območja. 
 

Podpis pogodbe - brv čez Sočo Podpis pogodbe - brv čez Sočo

 

Podpis pogodbe - brv čez Sočo  Podpis pogodbe - brv čez Sočo

 

Župana obeh Goric  Prikaz brvi čez Sočo