Projekt novega pokritega bazena v Novi Gorici temeljito izboljšan in racionaliziran

datum: 29.11.2019

kategorija: V središču

V Novi Gorici bomo zgradili nov pokriti bazen z dvižnim dnom, ki bo omogočil večnamensko uporabo bazena, boljšo izkoriščenost kapacitet in glede na podobne zglede doma ter po svetu tudi hitrejšo povrnitev investicije. Bazen bo dvignil kvaliteto življenja v mestu in bistveno povečal možnosti za razvoj športnega turizma v regiji. Prvi plavalci bodo v njem predvidoma zaplavali konec 2021. Župan dr. Klemen Miklavič poudarja, da je bazen enkratna investicija, na katero je potrebno gledati dolgoročno, zato mora biti tudi njena priprava skrbna. 

Od spomladi do zdaj smo se na mestni občini posvetili temeljiti racionalizaciji in projektiranju izboljšav prejšnjega projekta pokritega bazena. Najprej smo pregledali projektno dokumentacijo, nato smo se posvetovali s stroko glede učinkovitosti in uporabnosti premičnega dna. Vzporedno smo preverili možnost pokritja zunanjega bazena in se usklajevali z vsemi družbenimi skupinami, ki bodo uporabljale objekt. Projekt d.d. je pripravil novo projektno dokumentacijo. Temu sta sledila racionalizacija projekta za izvedbo in proračunsko usklajevanje. 

Danes predstavljamo izboljšan projekt, ki smo ga dosegli z: 

1) IZBOLJŠANO ENERGETSKO UNČINKOVITOSTJO z zasnovo ničenergijske stavbe. S tem smo ZMANJŠALI STROŠKE OGREVANJA IN ELEKTRIKE. To se bo na dolgi rok odražalo na prihrankih, kar se bo poznalo tudi na znižanju cene vstopnic.  S spremembo projekta v ničenergijsko stavbo smo lahko kandidirali na razpis EKO sklada in na njem tudi pridobili nepovratna sredstva v višini 740.000 €. Pri energetski izboljšavi smo spremenili sestavo ovoja: debelejši sloj izolacije na fasadah, debelejši sloj izolacije na strehi, izboljšava detajlov za izvedbo zrakotesnega objekta, tamponsko nasutje iz penjenega stekla pri temeljni plošči. 

2) S PREMIČNIM DNOM SMO DOSEGLI VEČJO UPORABNOST BAZENA. V preverjanje projekta smo vključili več različnih družbenih skupin in posameznikov. Da bi omogočili istočasno uporabo različnim skupinam, smo bazensko školjko prilagodili za vgradnjo bazenskega dna po sistemu Malmsten: ta sistem zaradi nastavljive globine dna omogoča večjo fleksibilnost uporabe bazena, urejen dostop za gibalno ovirane osebe, globlji (fiksni) del bazena ostaja 2 m, dvižno dno je nastavljivo od 2 m globine, vključena je tudi prerazporeditev in prilagoditev bazenov za kompenzacijo in nevtralizacijo za potrebe večje količine vode. 

3) OPRAVILI TEMELJITO RACIONALIZACIJO projekta za izvedbo, ki je investicijsko vrednost znižala za dodatnih 350.000 €. 

Celotna investicija bo znašala 5.350.000 €, od tega bo mestna občina iz proračuna namenila 1.600.000 €, 740.000 € prihaja iz Eko sklada, preostanek, 3.010.000 € pa bomo črpali iz sredstev celostnih teritorialnih naložb za revitalizacijo degradiranega urbanega okolja. Objava javnega naročila za izbor izvajalca del je predvidena konec januarja 2020. Bazen naj bi bil dokočan predvidoma do konca leta 2021. 

 

Pokriti bazen 1Pokriti bazen 2Bazen 3

Novinarska konferenca o pokritem bazenu, 29. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o pokritem bazenu, 29. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o pokritem bazenu, 29. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o pokritem bazenu, 29. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)

Fotografije: Mateja Pelikan