Na gradu Rihemberk nadaljujemo z obnovitvenimi deli

datum: 18.12.2019

kategorija: V središču

Na gradu Rihemberk nad Branikom Mestna občina Nova Gorica nadaljuje z obnovitvenimi deli, ki so se začela po zaključku letošnje poletne sezone. Dela vključujejo obnovo streh ter deloma fasad in obzidja. Sofinancira jih Ministrstvo za kulturo RS na podlagi uspešne kandidature mestne občine na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine 2019–2020.

Tokratna obnovitvena dela so osredotočena na ovoje grajskih stavb in vključujejo popravilo strešne kritine na vhodnem poslopju s stolpom, severnem stolpiču in severovzhodnem stolpiču. Vzporedno s popravilom streh bodo sanirane fasade omenjenih delov grajskega kompleksa, očiščeni, sanirani in utrjeni pa bodo tudi deli zahodnega oziroma severnega grajskega obzidja, ki povezuje grajske obrambne stolpe. V celoti bo zamenjana dotrajana strešna kritina nad obsežnim južnim traktom gradu, kar bo ustavilo zamakanje in pospešeno propadanje tega dela grajskega kompleksa. Hkrati bo z novo streho izboljšana varnost obiskovalcev, ki se zadržujejo na glavnem grajskem dvorišču. Zaustavitvi propadanja, boljši varnosti in tudi bolj urejenemu izgledu bo namenjeno tudi popravilo grajskih »cin«, zobčastih nadzidkov, ki zaključujejo vrh osrednjega grajskega stolpa in rob nekdanjega obrambnega balkona pod njim.

Z opisanimi posegi Mestna občina Nova Gorica nadaljuje obnovitvena dela, začeta leta 2017, ko je bila v celoti obnovljena streha nad grajsko kapelo in vhodnim stopniščem. Manjša ureditvena dela so na gradu v teku vse od leta 2016, ko so stekle priprave za odprtje gradu za javnost. 

Skupna vrednost tokratnih del znaša 326.000 €, od katerih bo ministrstvo za kulturo prispevalo polovico. Vsa večja dela morajo biti zaključena do aprila 2020, ko se na gradu Rihemberk po zimskem premoru ponovno odprejo vrata za obiskovalce. Takrat se  začnejo vračati tudi netopirji, ki na gradu vzredijo svoje mladiče. Grad je v letošnji poletni sezoni ob koncih tedna in praznikih obiskalo več kot 4.600 obiskovalcev. Evidentirani obiskovalci so si grad ogledali individualno, v okviru vodenih in doživljajskih ogledov ali ga obiskali v sklopu javnih prireditev. Junija 2019 je izvajanje programov na gradu Rihemberk prevzel zavod Svitar, ki je s svojimi dogodki že obogatil ponudbo več slovenskih gradov. Lepih odzivov so bila na gradu Rihemberk deležni tako doživljajski ogledi gradu kot interpretacijske delavnice v družbi grofice Eleonore in viteza Ferdinanda.

Mestna občina bo z urejanjem gradu nadaljevala tudi v letu 2020. Naslednji korak je odprtje prostorov Infoteke Grad Rihemberk & Natura 2000 v prvem nadstropju vhodnega poslopja gradu s stolpom, ki je predvideno za pomlad 2021. Nadaljujemo tudi z iskanjem novih finančnih virov za nadaljnjo obnovo in oživljanje gradu. 

 

 

 

Obnovitvena dela na gradu Rihemberk (foto: Dušan Ličen)

Obnovitvena dela na gradu Rihemberk (foto: Nataša Kolenc)Obnovitvena dela na gradu Rihemberk (foto: Nataša Kolenc)

Fotografije: Dušan Ličen; Nataša Kolenc