Zahteva ARSA podaljšuje izvedbo projekta poslovno-ekonomske cone v Kromberku

datum: 08.01.2020

kategorija: V središču


Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je mestni občini v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za urejanje Poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk predpisala presojo vplivov na okolje, kar bistveno podaljšuje postopek in pod vprašaj postavlja pridobitev 80% oziroma 2,5 milijona evrov sofinanciranja projekta s strani Evropske unije. S tem se odmika tudi zagotavljanje prepotrebne površine za gospodarsko dejavnost in delovna mesta. Resno namero za nakup prostorov  v coni je namreč doslej izkazalo že 12 podjetij in to za površino velikosti 28000 m2. Kot je na današnji novinarski konferenci opozoril podžupan Sašo Kogovšek, to podaljševanje povzroča tudi zamudo pri sklepanju kupoprodajnih pogodb za popolnitev cone.
Mestna občina Nova Gorica bo odločitev ARSA sicer spoštovala in naredila vse, da bo gradbeno dovoljenje pravočasno pridobljeno, saj ga mora skupaj z vlogo za sredstva skladno z razpisom na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS oddati do konca maja letos. 


Kot je poudaril župan dr. Klemen Miklavič, je mestna občina že v dosedanjem postopku naredila vse, da bi ustrezno zaščitila ogrožene živali, kot sta laška žaba in hribski urh. Poslovno-ekonomska cona Nova Gorica - Kromberk se namreč v manjšem delu dotika območja Nature 2000, celotna cona pa v njenem varovanem pasu. Ustreznim ukrepom mestne občine sta s pozitivnim mnenjem glede vplivov na okolje pritrdila tudi Območna enota Zavoda za varstvo narave RS in Direkcija Republike Slovenije za vode. Obe instituciji sta v svojih mnenjih zapisali, da presoje vplivov na okolje ni potrebno izdelati in da so ukrepi za varovanje občutljivega območja zavedeni v projektni dokumentaciji. ARSO pa je mestni občini to presojo naložil s sklepom, ki smo ga v novogoriški občinski upravi prejeli v ponedeljek, 6. januarja 2020.

Mag. Jorg Hodalič, direktor podjetja E-NET okolje, ki pri projektu Poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk z mestno občino sodeluje kot svetovalec za področje okolja, meni, da projekt s presojo vplivov na okolje ne bo prinesel bistvenih novosti, saj so bile vse ključne zadeve, ki bi lahko imele vpliv na naravo, vanj že doslej vključene. Domen Neffat, direktor Odvetniške družbe Neffat, ki mestno občino zastopa v predhodnem postopku, je povedal, da ARSO v sklepu ni nedvoumno pojasnil, kateri so tisti dodatni ukrepi, ki bi jih morala mestna občina v predhodnem postopku še izvesti. Mitja Pekeč, strokovni sodelavec župana za investicije, pa je poudaril, da ima mestna občina že pripravljeno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tehničnih dopolnitev, razen minimalnih, ki bodo predmet presoje, zato ne pričakuje. 


Po oceni Hodaliča so postopki izvedljivi do konca maja, vendar je nemogoče izključiti možnost, da bi se zavlekli. V tem primeru župan pričakuje, da bo prevladal razum in bo ministrstvo prožno pri rokih za črpanje evropskih sredstev, saj bi bil v nasprotnem primeru ogrožen eden največjih gospodarskih projektov na Goriškem. Celotna vrednost projekta znaša preko 3 milijone evrov.20200108_103234