S predstavniki katoliške cerkve o obnovi kulturne dediščine

datum: 28.01.2020

kategorija: V središču

Posodobitev razpisov za obnovo kulturne dediščine in dostopnost do cerkvenih objektov za osebe z različnimi oviranostmi sta bili glavni temi letnega delovnega srečanja župana dr. Klemna Miklaviča in podžupanje mag. Elene Zavadlav Ušaj s predstavniki katoliške cerkve na Goriškem. Predstavljen je bil Odlok o sofinanciranju projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki je bil posodobljen z namenom vzpostavitve pogojev za bolj optimalno porabo razpisanih proračunskih sredstev. Pogovarjali so se tudi o ambicijah mestne občine na področju turizma, kamor sodi tudi romarski turizem. Posebej pa so se dotaknili tudi dialoga z ostalimi verskimi skupnostmi v naših krajih in sožitja kultur. 

Letnega srečanja z županom so se udeležili dekan Dekanije Nova Gorica Alojzij Kržišnik, gvardijan in rektor bazilike na Sveti Gori Bogdan Knavs, dekan Dekanije Šempeter Robert Ušaj, župnik Jožko Bric iz Solkana, župnik Evgen Gantar iz Grgarja, župnik  Rafael Leskovec iz Branika in župnik Adolf Šavelj iz Čepovana. Župan jim je ob tej priložnosti predstavil ambicije mestne občine na področju turizma v Vipavski dolini in oživljanje kulturne dediščine na podeželju, kamor sodijo tudi cerkve. Predstavniki mestne občine so predstavnikom katoliške cerkve povedali, da je za obnovo objektov kulturne dediščine, v letošnjem proračunu predvidenih 50.000 €, s čimer mestna občina prispeva k ohranjanju te dediščine v naših krajih. 

Dekan cerkve Kristusa Odrešenika Alojzij Kržišnik se je županu zahvalil za povabilo na letno srečanje ter poudaril, da mora biti skrb za ljudi, še posebej za ljudi v stiski, naša skupna skrb. Posebej je izpostavil problematiko vzdrževanja cerkvenih stavb, ki so, kot je povedal, za skupno dobro ljudi potrebne in pomembne. Opozoril je tudi na velik pomen, ki ga ima za širšo skupnost, tudi ostale občine, organizacija Karitas, ki deluje v prostorih na koncu Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici. Predstavniki katoliške cerkve so županu ob tej priložnosti predstavili tudi praznovanje 40-letnice župnijske cerkve Kristusa Odrešenika, ki je potekala konec novembra lani in tiskovine, ki so nastale v njeno počastitev. 

Župan dr. Klemen Miklavič je poudaril vlogo duhovnosti za ohranitev naše civilizacije predvsem v odnosu med ljudmi in v odnosu človeka do narave. V obdobju pohlepa, konzumizma in materializma je samo duhovnost tista, ki nas lahko ohrani v miru in sožitju, je še izpostavil župan.

 

 

 

Delovno srečanje s predstavniki katoliške cerkve na Goriškem, 27. januar 2020 (foto: Mateja Pelikan)40-letnica župnijske cerkve Kristusa Odrešenika v Novi Gorici, november 2019 (foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav)40-letnica župnijske cerkve Kristusa Odrešenika v Novi Gorici, november 2019 (foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav)40-letnica župnijske cerkve Kristusa Odrešenika v Novi Gorici, november 2019 (foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav)

Fotografije: Mateja Pelikan; Foto atelje Pavšič Zavadlav