Gradimo protipoplavni nasip na Vipavi pri Prvačini

datum: 29.01.2020

kategorija: V središču

Za zagotovitev boljše pretočnosti reke in povečanje poplavne varnosti naselja Draga je mestna občina v okviru nadvišanja nasipa očistila strugo reke in odstranila prodni nanos ter sprostila desno mostno odprtino cestnega mostu. Odstranjenih je bilo 3.700 m3 naplavin. Od oktobra 2019 potekajo v okviru evropskega projekta Visfrim, katerega partner je tudi Mestna občina Nova Gorica, na desnem bregu Vipave pri Prvačini, natančneje med železniškim mostom in mostom z državno cesto, dela nadvišanja nasipa za preprečitev razlivanja reke Vipave proti Prvačini. Nasip bo meril 293 m v dolžino ter 3–4 m v širino (na vrhu). Dela bodo zaključena to pomlad. 

 

 

 

Protipoplavni nasip na Vipavi pri PrvačiniProtipoplavni nasip na Vipavi pri PrvačiniProtipoplavni nasip na Vipavi pri Prvačini

Fotografije: arhiv MONG