Za zmanjševanje birokratskih ovir

datum: 13.02.2020

kategorija: V središču

Želja po zmanjševanju birokratskih ovir je bila v središču pogovorov na sprejemu invalidskih in humanitarnih organizacij in društev, ki delujejo na območju mestne občine. Župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič se je predstavnikom organizacij in društev skupaj s podžupanjo mag. Eleno Zavadlav Ušaj in vodjo Oddelka za družbene dejavnosti mestne občine mag. Marinko Saksida zahvalil za nesebično in predano delo, s katerim vsak dan znova osrečujejo številne, ki so se iz različnih razlogov znašli v manjši ali večji stiski. Na srečanju so se pogovorili tudi o novih izzivih, ki jih čakajo v tem letu. 

Predstavniki mestne občine so invalidske in humanitarne organizacije seznanili z novostmi na področju socialnega varstva v občini. Izpostavili so izgradnjo Skupnostnega centra na Bidovčevi ulici. Zaključen je bil javni razpis za izbiro izvajalca del. Obnova objekta je predvidena do konca leta 2020. V Skupnostnem centru se bodo izvajali programi Centra za duševno zdravje, Skupna informacijska točka v okviru projekta EZTS, Pro bono ambulanta, Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju, Zavetišče za brezdomce in Stanovanjska skupina za ljudi s težavami v duševnem zdravju. 

V lanskem letu je bil sprejet Strateški načrt dostopnosti, ki ni pomemben samo za invalide, temveč za vse prebivalce lokalne skupnosti. Strateški načrt dostopnosti ureja dostopnost do prostora, informacij in storitev in predstavlja nadgradnjo Akcijskega načrta dostopnosti Občine po meri invalidov. Na mestni občini namenjamo veliko pozornosti tudi starejšim, saj izvajamo aktivnosti za vzpostavitev dnevnih centrov za starejše na različnih lokacijah ter aktivnosti v smeri vzpostavitve brezplačnih prevozov za starejše. 

Letos mestna občina prispeva za sofinanciranje socialnih dejavnosti 101.000 EUR. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnega varstva, ki omogoča prijaviteljem prijavo stroškov dela kot upravičenih stroškov programa ali projekta. Na razpis je mogoče prijaviti dva programa, če sta namenjena različnim ciljnim skupinam ali vsebinsko drugačna. Prejemnikom sredstev bo olajšano tudi dokazovanje realizacije programa oz. projekta. 
Mnoge organizacije svoje projekte in programe prijavljajo na različne občine, zato predlagajo enotne obrazce, ki bi jih uporabljale vse občine Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. Župan dr. Klemen Miklavič je ob tem poudaril: "Imamo zelo bogato civilno družbo na področju humanitarnih dejavnosti, pa tudi invalidska društva so zelo dejavna, tako da denarja ni nikoli dovolj. Primarno je za socialno politiko zadolžena država in predvsem bi si, tako društva kot občina, želeli, da se državni birokratski aparat nekoliko sprosti, postane bolj življenjski in dojemljiv za potrebe na mikroravni na terenu. Prav humanitarna in invalidska društva in organizacije so tisti, ki imajo stik z ljudmi in lahko najbolje povedo, kakšne so potrebe in težave. Na srečanju so predstavniki društev in organizacij izpostavili, da je zanje največji problem birokratski aparat, ki ne razume potreb in ki postavlja nepotrebne birokratske predpise za pridobivanje sredstev. Tu smo na občini že naredili korak naprej, saj smo poenostavili obrazce. Odločil sem se, da bom na naslednjem srečanju županov Severne Primorske (Goriške razvojne) regije dal pobudo, da to storijo tudi po ostalih občinah, in glede na dobro sodelovanje med župani verjamem, da se bo to tudi zgodilo."

Vse organizacije, tako javne institucije kot nevladne organizacije, so izrazile željo po rednem srečevanju in izmenjavi mnenj. Prisotni so se zaradi specifičnih socialnih problematik, ki zadevajo posamične ranljive skupine, strinjali z izvedbo tematskih srečanj. Predstavniki občine so poleg lokalne skupnosti izpostavili tudi povezovalno funkcijo Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Severne Primorske regije, ki skrbi za razvoj organizacij s potencialom, delujočih na vseh družbenih področjih. 

 

 

SprejemHumanitarneInvalidske_7-2-2020_fMatejaPelikan-1889    SprejemHumanitarneInvalidske_7-2-2020_fMatejaPelikan-1875

Foto: Mateja Pelikan