GO! BORDERLESS – čezmejno in brez vsakršnih omejitev; predstavitev prijavne knjige kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025

datum: 20.02.2020

kategorija: V središču

Epicenter kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 je Trg Evrope med obema mestoma. Skupaj z novogoriško železniško postajo je bil danes simbolno prizorišče novinarske konference, na kateri je bila predstavljena vsebina prijavne knjige kandidature oziroma "bid-booka". Na hodniku železniške postaje, ki jo prežema patina zgodovine in obenem pogled v prihodnost, so zadnje misli pred sredino predstavitvijo kandidature pred mednarodno komisijo v Ljubljani strnili župana obeh Goric dr. Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna, direktor Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO Ivan Curzolo, vodja kandidature mag. Neda Rusjan Bric, koordinatorka kandidature Vesna Humar in član delovne skupine Lorenzo De Sabbata. Vsi so v en glas poudarili, da je skupna pot somestja, ne glede na to, ali se mesti uvrstita v drugi krog ali ne, začrtana. Program kandidature namreč omogoča nadaljnji razvoj regije in obeh mest na kulturnem, gospodarskem in drugih področjih družbenega delovanja. S pridobitvijo naslova Evropska prestolnica kulture 2025 bi bil ta cilj še toliko bolj dosegljiv.  

Z oddajo prijavne knjige, v žargonu bid-booka, na Ministrstvo za kulturo konec decembra lani se je zaključil prvi del prijave na razpis za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture (EPK). V sredo, 26. februarja 2020, bo skupina za pripravo kandidature obeh Goric vsebino knjige predstavila mednarodni strokovni komisiji. Že naslednji dan, 27. februarja, pa bodo člani komisije javno razglasili svojo odločitev o tem, katera od šestih prijavljenih mest napredujejo v naslednji krog. Vsebina prijavne knjige  je nastajala vse od začetka pred dobrimi tremi leti, glavnina dela pa je bila opravljena v minulem letu. V tem času je skupina aktivirala kreativne sile obeh mest in področja severnoprimorske regije s čezmejnim območjem. Ključno je to, da je vsebina vse od začetka nastajala v čezmejni sestavi ter s sodelovanjem prebivalstva na obeh straneh meje. Zrasla je iz potreb tega prostora, v katerem nas čaka še veliko izzivov, ki jih želimo premostiti prav s pomočjo kandidature in osvojitve naslova EPK.

Mag. Neda Rusjan Bric, vodja kandidature, je na današnji predstavitvi poudarila»Z našo zgodbo gremo v vsakem primeru naprej, to je namreč bistvo našega dela. Naša vizija je GO! BORDERLESS, kar pomeni ne zgolj čezmejno ampak tudi brez vsakovrstnih omejitev. Strukturo programa predstavlja epicenter, ki ga fizično predstavlja Trg Evrope, za katerega si želimo, da bi v prihodnosti dejansko postal epicenter naših mest. Od tu bi se vse naše dejavnosti širile v obe mesti in celotno regijo. V programskem smislu govorimo o Evropski platformi za interpretacijo 20. stoletja. V tem stoletju smo imeli dve svetovni vojni, hladno vojno in zaradi vseh teh dogodkov tudi imamo mejo. V evropski platformi smo zasnovali program – poglobljeno opazovanje zgodovine z obeh strani, slovenske in italijanske, in umeščenost v evropski oziroma svetovni kontekst. To pomeni, da bi na iste dogodke, ki smo jim bili priča, pogledali z obeh zornih kotov. To se nam zdi zelo pomembno za našo prihodnost, ker se moramo najprej soočiti s tem, kakšno interpretacijo imata obe strani. To je tudi borba proti "fake news", torej da lahko z lastno glavo pogledamo na to, kaj se nam je zgodilo. Ko bomo to vedeli, bomo lahko šli naprej. Prihodnost je predstavljena v 3 gradnikih, ki so poimenovani: GO! Europe, GO! Share in GO! Green. GO! Europe so skupni projekti območja, ki utrjujejo sodelovanje. GO! Share se nanaša na komunikacijo med nami, na jezik, razumevanje drug drugega. Go!Green je nujen za vsako bodočnost, saj razmišljamo o zeleni prihodnosti, o našem zraku, hrani, vodi. V vso to strukturo smo vpletli tudi program COME! Home, v okviru katerega smo povabili nekaj najvidnejših umetnikov s tega področja, ki so ustvarili velike umetniške kariere po svetu in ki delujejo izven naših lokalnih področij. To so na primer Marko Peljhan, Tomi Janežič, Aleksander Gadžijev in drugi.«

Vesna Humar, koordinatorica kandidature, je izrazila zadovoljstvo nad opravljenim delom skupine in vsebino prijavne knjige: »S strani naše ekipe lahko sporočim, da smo pripravili kvalitetno besedilo, da smo z njim zadovoljni. V naš prid zagotovo govori to, da smo kandidaturo zares od začetka ustvarjali skupaj. V delovni skupini so tako predstavniki s slovenske kot z italijanske strani, vključno s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Naša kandidatura je zato resnično čezmejna in slovensko-italijanska. Poleg tega nam Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO omogoča, da financiramo projekt na obeh straneh meje. Zato naša kandidatura ni čezmejna samo na papirju. Poleg tega kandidature ne idealiziramo in ne pometamo pod preprogo zelo resne težave, s katerimi se sooča ta teritorij in s katerimi se v tem trenutku sooča Evropa. Mislimo da je evropska prestolnica kulture zdravilo tudi za tovrstne bolezni.«

Lorenzo De Sabbata, član delovne skupine kandidature, je poudaril vključenost prebivalcev obeh mest v oblikovanje vsebine prijavne knjige: »Na stotine ljudi je dejansko pripravljajo to kandidaturo oziroma vsebino naše prijavne knjige. Najprej smo zbirali ideje za projekte na terenu. Prejeli smo več kot 250 predlogov projektov, ki jih je pripravilo 150 posameznikov in združenj. Vabili smo jih na različna srečanja, od tematskih omizij do kulturnih zajtrkov, na katerih smo predstavili vse izzive in dodatne ideje. Pogovorili smo se tudi z gospodarskimi in socialnimi združenji ter odprli pisarno kandidature na novogoriški železniški postaji, ki je bila vsem dostopna. Ključno pa se mi zdi to, da smo šli tudi med mlade v šole ter skušali razumeti njihove kulturne navade. Iskati moramo namreč načine, kako bomo mlade zadržali, da po študiju ne bodo odhajali drugam.«

Dr. Klemen Miklavič, župan MO Nova Gorica, je izpostavil zrelost, ki sta jo dosegli mesti: »Kandidatura je pomembna tako za obe mesti kot širše za obe državi. Pomembno je, da je naša kandidatura evropski projekt, ki nudi optimizem, zgled, primer novega poglavja integracije. Odraža duh časa, zrelost naših teritorijev in mest, da naredimo nekaj skupaj, da postanemo iz periferije obeh držav center, prestolnica, da to prestolnico temeljimo na našem skupnem imenovalcu, to je kulturno ustvarjanje. Da s tem tudi naši mesti oziroma nastajajoče skupno mesto pomladimo in damo nov zagon razvoju celotne regije. Kandidatura je neke vrste katalizator procesov, ki so se že odvijali. V zgodovini smo prešli točke, kot so zamenjava sistema, vstop v Evropsko unijo, vstop v schengensko območje. To so bile vse pomembne fizične točke, a smo potrebovali čas, da smo prešli iz obdobja celjenja ran v obdobje, ko se čutimo zreli za neko dejansko integracijo. Evropska prestolnica kulture na poti do naslova pospešuje procese, združuje ljudi z obeh strani meje na konkretnih projektih.«

Rodolfo Ziberna, župan Občine Gorica: »Kultura je detonator, ki nam omogoča, da sprožimo nekaj veliko večjega. Sporočilo, ki ga dajemo je, da hočemo tukaj ustvariti neko novo mesto. Ne gre za to, ali bomo postali prestolnica kulture ali ne, ampak za nekaj povsem novega na evropski ravni. Na lokalni ravni prvič delamo nekaj, kar ima zelo velik pomen za celotno Evropo. To je somestje. Tu postavljamo vzor, referenčno točko za Evropo. Zdaj razmišljamo drugače, načrtujemo skupaj. EPK je priložnost. Proces kandidature je pomemben zato, da se ustvari nova mentaliteta, da se naučimo sodelovati.«

Ivan Curzolo, direktor EZTS GO: »Delo, ki je bilo opravljeno na projektu EPK, je izjemno.  EZTS GO, ki nudi administrativno pomoč kandidaturi, je res pristen laboratorij čezmejnih dejavnosti. Pripravljeni smo se tudi v bodoče soočati s vsemi izzivi in nuditi polno podporo.«

 

 

Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca: predstavitev prijavne knjige Bid-book GO! 2025, 20. februar 2020 (foto: Mateja Pelikan)

Fotografije: Mateja Pelikan

 

 

GO! 2025 logo