Nedavno obilno deževje povzročilo flišni podor

datum: 02.03.2020

kategorija: V središču

Danes ponoči je na lokalni cesti med Drago in Gradiščem prišlo do flišnega podora, h kateremu je botrovalo obilno deževje. Gre za 100 kubičnih metrov zemljine na dolžini 8 m in višini 15 metrov, ki jo je koncesionar Kolektor CPG d.o.o. že v celoti odstranil in mesto podora zavaroval z ustrezno signalizacijo. Na cesti je iz varnostnih razlogov uveden enosmerni promet, ki bo veljal do temeljite sanacije podora. 

Župan dr. Klemen Miklavič, ki si je skupaj s strokovnimi sodelavci že ogledal mesto podora, je zahteval pripravo geološkega poročila in oceno tveganja ter načrt za čim prejšnjo sanacijo daljšega odseka te ceste. V kolikor se bo izkazalo, da odsek predstavlja nevarnost za prebivalce in njihovo imovino, bo odredil takojšnjo interventno sanacijo. 

 

 

Flišni podor na cesti med Drago in Gradiščem, 2. marec 2020Flišni podor na cesti med Drago in Gradiščem, 2. marec 2020
Flišni podor na cesti med Drago in Gradiščem, 2. marec 2020