Z gradu Rihemberk kljub koroni prihajajo dobre novice

datum: 24.04.2020

kategorija: V središču

Jutrišnji dan bi moral na gradu Rihemberk potekati v znamenju svečane otvoritve nove poletne sezone, a žal nam je epidemija koronavirusa prekrižala tudi te načrte. Grad tako za obiskovalce zaenkrat  ostaja zaprt. A z Rihemberka vseeno prihajajo dobre novice: niti zima niti korona virus nista ustavila obnovitvenih del, ki na gradu potekajo od jeseni in se v pomladnih mesecih počasi zaključujejo. Tako se grad že ponaša z novo streho južnega palacija ter obnovljenima strehama vhodnega poslopja in pripadajočega stolpa, ki imata tudi že obnovljene fasade. Že utrjeni in obnovljeni so zidani zaključki (cine) na glavnem grajskem stolpu in na obrambnem balkonu. Očiščen, obnovljen in utrjen je zahodni del grajskega obzidja, delno so urejene fasade tamkajšnjih obrambnih stolpičev. Preostali deli zahodnega in severnega obzidja so očiščeni in bodo do konca urejeni v mesecu maju, če bodo le javno finančne razmere to dopuščale. Takrat bodo dokončana tudi načrtovana popravila streh obrambnih stolpičev na zahodni in severni strani gradu. 

Trenutna obnovitvena dela so bila težko pričakovana, saj rešujejo težavo zamakanja večine grajskih streh, zlasti obsežne strehe južnega palacija. Z opravljenimi vzdrževalnimi deli so se že bistveno izboljšale tudi podoba in strukture grajskih obzidij. Pri obnovi je bil izbran sodoben trajnostni pristop z uporabo kar se da avtentičnih materialov in preverjenih, tradicionalnih obnovitvenih postopkov. Za obnovo zidov se uporabljajo apnene malte, kot je bilo na gradu uveljavljeno stoletja. Obnovitvena dela so sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije v okviru razpisa za vzdrževanje kulturnih spomenikov v letih 2019–2020. 

Opravljena dela na gradu si je v spremstvu strokovne sodelavke za razvojne projekte Nataše Kolenc ogledal podžupan Simon Rosič, ki je ob tem poudaril: »Grad Rihemberk je pomembna turistična točka in povezovalen element Vipavske doline, ki nosi velik potencial. Mestna občina redno obnavlja in oživlja grad, da bo lahko zopet zasijal v vsej svoji veličini. Zadovoljen sem, da so bila na gradu to zimo opravljena obnovitvena dela kljub izrednim razmeram. Zahvaljujem se delavcem, ki so izvajali obnovo ob samozaščitnih ukrepih.«

Po zaključku obnovitvenih del se bodo, v kolikor bodo razmere to dopuščale, začela tudi težko pričakovana dela za ureditev notranjosti vhodnega poslopja s stolpom. V prostorih tik nad glavnim vhodom v grad bo urejen nov informacijsko-interpretacijski center za obiskovalce. Dela so sofinancirana iz projekta Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah – GREVISLIN. Ureditev vključuje tudi nujno potrebne sanitarije za uporabnike gradu. Za zagotovitev obratovanja tega dela gradu bo urejena tudi vsa potrebna zunanja infrastruktura, vključno z vgradnjo nove male čistilne naprave na zunanjem delu kompleksa.  

Z namenom zagotavljanja kvalitetnih programov za obiskovalce gradu bo mestna občina po uspešni lanski sezoni, ko bo to zopet mogoče, zunanje površine gradu tudi letos oddala v brezplačno uporabo usposobljenim zunanjim izvajalcem. Takšne vrste ureditev zmanjšuje porabo javnih sredstev za obratovanje kulturnega spomenika, hkrati pa omogoča razvoj kvalitetnih in zanimivih vsebin ter programov, ki jih specializirani izvajalci lahko ponudijo obiskovalcem. V letu 2019 so bile tako uspešno izpeljane številne doživljajske delavnice in drugi dogodki. 

Pospešene aktivnosti oživljanja gradu Rihemberk potekajo od leta 2017, ko je grad v upravljanju mestne občine ponovno odprl svoja vrata za obiskovalce. Vse od takrat se nadaljuje tudi postopna obnova gradu, načrtovana po vsebinskih sklopih, kot je bilo zastavljeno v okviru že zaključenega projekta Restaura. Večino finančnih sredstev za obnovo in revitalizacijo gradu mestna občina pridobiva z rednim prijavljanjem projektov na različne državne in evropske razpise. 

V pričakovanju ponovnega odprtja gradu, ko bodo razmere to dopuščale, bo od jutri dalje na facebook profilu gradu @gradRihemberk objavljen virtualni sprehod po gradu. Zaenkrat torej vabljeni na grad preko virtualnih orodij.

 

 

 

Grad Rihmberk, april 2020 (foto: Mateja Pelikan)Pogled na obnovljeno streho južnega palacija (foto: Mateja Pelikan)Ogled obnove gradu Rihemberk; podžupan Simon Rosič in strokovna sodelavka za razvojne projekte Nataša Kolenc (foto: Mateja Pelikan)

Fotografije: Mateja Pelikan

 

 

Screenshot 2020-04-28 at 09.22.37